ČeskyEnglish

Kalendář termínů

Termín Popis Kontakt
2. 5. 2017

Ministerstvo kultury  2. veřejná soutěž NAKI II

MK vyhlásilo dne 13. 3. 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a in ovacích v rámci programů *DG* - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Uzávěrka přijímání návrhů projektů na MK je 2. 5. 2017 do 14:00 hod., předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2018.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury.

Fakultní termín pro doručení návrhů projektů na odd. VaV k zajištění podpisu rektora je v pondělí 24. 4. 2017.

weigelo@fel.cvut.cz
9.5. 2017

TAČR - vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta

TA ČR vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Tematicky bude zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 9. května 2017, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TA ČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
16. 5. 2017

TAČR - 3. veřejná soutěž programu EPSILON

TA ČR vyhlásila dne 4. 4. 2017 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 16. května 2017, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TA ČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
16. 5. 2017

MŠMT LT podprogram INTER-VECTOR

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-VECTOR (LTV18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Uzávěrka soutěžní lhůty na MŠMT je 16. května 2017.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: a: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
16. 5. 2017

MŠMT - LT - podprogram INTER-TRANSFER

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT18) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Uzávěrka soutěžní lhůty na MŠMT je 16. května 2017.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMT   a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30. 5. 2017

TAČR - VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU - DELTA

TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ a odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 30. května 2017, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TA ČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
31. 5. 2017

MŠMT Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2018–2019

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2018 a 2019.

Jeden kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu musí být odeslán v tištěné i elektronické verzi (CD, Flash disk), včetně všech příloh, podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem instituce uvedené v návrhu projektu jako „příjemce“ a opatřené jejím razítkem.

Kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu, včetně všech příloh a elektronické verze návrhu projektu včetně všech příloh, je nutno doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 31. 5. 2017) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „Výzva - Rakousko 2018-2019 - NEOTEVÍRAT“ na adresu MŠMT.

Informace naleznete na: MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
31. 5. 2017

MŠMT Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2018–2019

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých  výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2018 a 2019.

Jeden kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu musí být odeslán v tištěné i elektronické verzi (CD, Flash disk), včetně všech příloh, podepsaný řešitelem projektu a statutárním orgánem instituce uvedené v návrhu projektu jako „příjemce“ a opatřené jejím razítkem.

Kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu, včetně všech příloh a elektronické verze návrhu projektu včetně všech příloh, je nutno doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 31. 5. 2017) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „Výzva - Německo 2018-2019 - NEOTEVÍRAT“ na adresu MŠMT.

Informace naleznete na: MŠMT a Alfescu

weigelo@fel.cvut.cz
30. 6. 2017

MŠMT Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2018–2019

MŠMT vyhlásilo výzvu k  podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2018 a 2019.

Kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu, včetně všech příloh, a to jak v listinné tak v elektronické podobě nahrané na běžném nosiči (CD/USB) přiloženém k listinné podobě návrhu projektu, je nutno doručit provozovatelem poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 30. června 2017) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „VÝZVA - FRANCIE 2018-2019 - NEOTEVÍRAT“ na adresu MŠMT.

Informace naleznete na: MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.