ČeskyEnglish

Kalendář termínů

Termín Popis Kontakt
26. 9. 2017

TAČR - První veřejná soutěž

TA ČR vyhlásila dne 15. 8. 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 26. září 2017, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TA ČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
6. 10. 2017

MŠMT - Vyhlášení 3. národní výzvy INTER-EUREKA - LTE317

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 3. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE317 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2018 přes ISDS končí nejpozději 6. 10. 2017 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.