Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Kalendář termínů

Termín Popis Kontakt
8.1.2018

TAČR - Program Théta

TAČR vyhlásila dne 31. října 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do pondělí 8. ledna 2018, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách  TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
30. 1. 2018

MŠMT -INTER-ACTION IZRAEL

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2018 přes ISDS končí nejpozději 30. 1. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
22. 11. 2017 a 15. 2. 2018

SGS ČVUT 2018

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ je od 25. 10. 2017

Nové granty SGS 2018: Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 25. 10. 2017 do 22. 11. 2017, 14:00 hod.
- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 29. 11. 2017, 14:00 hod.
- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 6. 12. 2017, 14:00 hod.

Granty SGS 2017 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 17. 1. 2018, 14:00 hod..

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2017:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2017 je do 17. 1. 2018, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do čtvrtka 15. 2. 2018, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.