Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
27.4.2018

MŠMT - INTER ACTION LTAUSA17

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-ACTION LTAUSA18 pro podporu spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 27. 4. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: LTAUSA18 - veřejná soutěž - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27.4. 2018

MŠMT Česko-ukrajinské výzkumné projekty

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 27. 4. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva - Ukrajina 2019-2020 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30.5.2018

TA ČR 1. veřejná soutěž Národní centra kompetence 1

TA ČR vyhlásila dne 29. března 2018 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do středy 30. května 2018, 12:00 hodin.

ID datové schránky TA ČR: afth9xp

V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – program Národní centra kompetence 1 – NÁVRH PROJEKTU“.

Více informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
30. 5. 2018

MŠMT – Mobility – Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2019 a 2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 30. 5. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva Německo 2019-2020 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30. 5. 2018

MŠMT - Mobility 7AMB - Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2019 a 2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 30. 5. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva – Rakousko 2019-2020 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
29. 6. 2018

MŠMT – Mobility – Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2019 a 2020.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2018 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2019-2020 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.