Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
25.9.2020

MŠMT LTE121 – Vyhlášení 9. národní výzvy INTER-EUREKA

MŠMT vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE121 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí 25. 9. 2020.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
14.10.2020

TAČR – TL – 5. veřejná soutěž ÉTA

TA ČR vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).  

Fakultní termín pro elektronické odesláníNávrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do středy 14. října 2020, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
26.10.2020

TAČR – SS – 4. veřejná soutěž Prostředí pro život

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstva životního prostředí čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Konsorcium projektu se musí skládat z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením pouze na řešení specifického tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

V rámci této veřejné soutěže může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka).

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ datovou schránkou SPS fakulty je nejpozději do 26. 10. 2020, 12:00 hodin.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.