Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
31.3.2020

 Ministerstvo vnitra ČR – VJ - Vyhlášení první veřejné soutěže

MV vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) (BV IMP1/1VS)

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému TA ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením Věc:„BV IMP1/1VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty.

Fakultní termín pro elektronické odesláníPotvrzení“ a odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 31. 3. 2020., 12:00 hodin.

Předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10.2020.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra  a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
2.4.2020

TAČR – FW – 2. veřejná soutěž TREND

TA ČR prodlužuje možnost podat projekty do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - Podprogram 2 „Nováčci“.

Hlavním uchazečem musí být podnik, který má provozovnu či pobočku v ČR

Soutěžní lhůta končí dnem 2. 4. 2020.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách  TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
30.4.2020

GAČR 2021

GA ČR vyhlásila veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programů GA-standardní projekty, GX – excelence v základním výzkumu EXPRO, GC – mezinárodní projekty a GM – JUNIOR STAR projekty.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4.5.2020. 

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR v internetové on-line aplikaci.

Návrh projektu musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datové schránky s identifikátorem ntq92qs.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2021 přes ISDS končí nejpozději 30. 4. 2020 ve 12,00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách GA ČR: http://www.gacr.cz/ a Alfescu.

weigelo@fel.cvut.cz
4.6.2020

MŠMT Mobility 8J – Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2021-2022

 MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2021 a 2022.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 4.6.2020 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva – Rakousko 2021-2022 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
29.6.2020

MŠMT Mobilita 8J – Česko-francouzské projekty s dobou řešení 2021-2022

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2021 a 2022.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 6. 2020 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2021-2022 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.