Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
23. 4. 2019

Ministerstvo kultury 3. veřejná soutěž NAKI II

MK vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a in ovacích v rámci programů *DG* - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).
Uzávěrka přijímání návrhů projektů na MK je 30. 4. 2019 do 14:00 hod., předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2020.
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury.

Fakultní termín pro doručení návrhu projektu na odd. VaV k zajištění podpisu je v úterý 23. 4. 2019.

weigelo@fel.cvut.cz
29.4.2019

MSMT Mobility 8J – Česko-rakouské výzkumné projekty s donou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 29. 4. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva – Rakousko 2010-2021 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30. 5. 2019

MŠMT Mobilita 8J – Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 30. 5. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „Výzva - Německo 2020-2021 - NEOTVÍRAT“ , v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
17. 6. 2019

MŠMT Mobilita 8J – Česko-polské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 17. 6. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA POLSKO 2020-2021 - NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27.6.2019

MŠMT Mobilita 8J – Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 27. 6. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2020-2021 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
30.7.2019

MŠMT – INTER-ACTION – česko-indické projekty

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-ACTION 2019LTAIN pro podání návrhů česko-indických projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 30. 7. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: 2019LTAIN – veřejná soutěž-NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.