Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
21. 11. 2018 a 14. 2. 2019

SGS ČVUT 2019

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ je od 10. 10. 2018.

Nové granty SGS 2019: Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 24. 10. do 21. 11. 2018, 14:00 hod.

- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 28. 11. 2018, 14:00 hod.

- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 5. 12. 2018, 14:00 hod.

Granty SGS 2018 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 16. 1. 2019, 14:00 hod..

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2018:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2018 je do 16. 1. 2019, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději  do čtvrtka 14. 2. 2019, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz
21.3.2019

MŠMT – INTER-ACTION – česko-bavorské projekty

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-ACTION VES19BAVORSKO pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 21. 3. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno:

„VES19 - BAVORSKO – veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
11.4.2019

GA ČR – LA granty 2020

Rakouská agentura pro vědu / FWF a GA ČR vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR v internetové on-line aplikaci.

Uzávěrka přijímání  návrhů projektů je 12. 4. 2019. 

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR s identifikátorem „ntq92qs“.

Fakultní termín pro podání návrhu LA projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 11. 4. 2019 ve 12,00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách: GA ČR  a Alfrescu. 

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.