ČeskyEnglish

Kalendář termínů

Termín Popis Kontakt
30. 6. 2017

MŠMT Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2018–2019

MŠMT vyhlásilo výzvu k  podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2018 a 2019.

Kompletní výtisk návrhu společného výzkumného projektu, včetně všech příloh, a to jak v listinné tak v elektronické podobě nahrané na běžném nosiči (CD/USB) přiloženém k listinné podobě návrhu projektu, je nutno doručit provozovatelem poštovních služeb jako doporučenou zásilku (na obálce musí být otisk poštovního razítka se dnem podání nejpozději 30. června 2017) v uzavřené obálce výrazně označené nápisem „VÝZVA - FRANCIE 2018-2019 - NEOTEVÍRAT“ na adresu MŠMT.

Informace naleznete na: MŠMT a Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
10. 7. 2017

MZ veřejná soutěž léta 2018 - 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022“.

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2018.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2018 přes ISDS končí nejpozději 10. 7. 2017 v 12:00 hodin.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Zároveň vložte návrh projektu v PDF formátu ve verzi FINAL do aplikace EZOP (https://ezop.cvut.cz/ezop/Index/login ).
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, AZV a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
14. 7. 2017

MPO Vyhlášení třetí veřejné soutěže v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 15. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., v programu TRIO

Na adrese MPO  je k dispozici zadávací dokumentace a další podklady.

Návrhy projektů lze podávat na MPO do 12 hodin 14. července 2017 způsobem stanoveným v kapitole 8 této zadávací dokumentace.

Bližší informace naleznete na Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.