Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
5.9.2019

MŠMT LTV podprogram INTER-VECTOR

MŠMT vyhlásilo 4. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-VECTOR (LTV20) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 5. 9. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt. V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „INTER-VECTOR (LTV20) – veřejná soutěž-NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
12.9.2019

MŠMT LTT podprogram INTER-TRANSFER

 MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-TRANSFER (LTT20).

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 12. 9. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno:

INTER-TRANSFER (LTT20) – veřejná soutěž-NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
14.10.2019

MŠMT – LTE - 7. národní výzva INTER-EUREKALTE120

MŠMT vyhlásilo 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA  LTE120 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 14. 10. 2019 v 12:00 hodin.

Dokumenty a bližší informace pro uchazeče jsou dostupné na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.