Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
17. 6. 2019

MŠMT Mobilita 8J – Česko-polské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 17. 6. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA POLSKO 2020-2021 - NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“ .

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27.6.2019

MŠMT Mobilita 8J – Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020-2021

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení na léta 2020 a 2021.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2019 přes ISDS končí nejpozději 27. 6. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: „VÝZVA FRANCIE  2020-2021 – NEOTVÍRAT!“, v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMTAlfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
27.6.2019

MZ veřejná soutěž 2020-2023

MZ vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026“.

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 5. 2020.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet (RNDr. P. Mottl, Ph.D., H. Weigelová).

Žádosti na předepsaných elektronických formulářích doručte prostřednictvím datové schránky s ID: f7eike4 (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10). Každá žádost musí být předložena v samostatné datové zprávě s označením předmětu „AZV – NU20-0X-00XXX“ /příp. „AZV – NU20J-0X-00XXX“ (místo „X“ budou doplněna příslušná čísla návrhu projektu vygenerovaná aplikací).

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 27. 6. 2019 do 12:00 hodin.

Zároveň vložte návrh projektu v PDF formátu ve verzi FINAL do aplikace EZOP (https://ezop.cvut.cz/ezop/Index/login ).
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, AZV a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
11. 7. 2019

TAČR – FW - 1. veřejná soutěž TREND

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, nebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky nebo ve spolupráci s VO (formou kolaborativního výzkumu v souladu s Rámcem).

Soutěžní lhůta končí dnem 11. 7. 2019.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Informací naleznete na stránkách TAČR nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
30.7.2019

MŠMT – INTER-ACTION – česko-indické projekty

MŠMT vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-ACTION 2019LTAIN pro podání návrhů česko-indických projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu přes ISDS končí nejpozději 30. 7. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

V datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno: 2019LTAIN – veřejná soutěž-NEOTVÍRAT!“,  v položce „K rukám“ vyplněno „Oddělení 33“ a zaškrtnuto políčko „Do vlastních rukou“.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.