Kalendář termínů

Aplikace Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech, které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Termín Popis Kontakt
6.12.2019

MŠMT – LTI – INTER-INFORM20

MŠMT vyhlásilo národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-INFORM LTI20 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 6. 12. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT  a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
13.12.2019

MŠMT – LTC – 4. veřejná soutěž INTER-COST

MŠMT vyhlásilo 4.  veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Fakultní termín pro podání návrhu projektu na rok 2020 přes ISDS končí nejpozději 13. 12. 2019 v 12:00 hodin.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Informace naleznete na: MŠMT a  Alfrescu.

weigelo@fel.cvut.cz
18.12.2019

TAČR – TK – Třetí veřejná soutěž Programu Théta

TAČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Fakultní termín pro elektronické odeslání „Návrhu projektu“, vygenerování Potvrzení o podání elektronického návrhu projektu do ISTAa odeslání do datové schránky SPS fakulty je nejpozději do úterý 18. prosince 2019, 12:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách TAČR  nebo na Alfesco.

weigelo@fel.cvut.cz
20. 11. 2019 a 13. 2. 2020

SGS ČVUT 2020

Vyhlášení SGS ČVUT rektorem ČVUT a vystavení všech potřebných dokumentů na webové stránce ČVUT –  https://www.sgs.cvut.cz/ .

Nové granty SGS 2020:

Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS.

- Termín podávání přihlášky grantu pro navrhovatele je od 23. 10. 2019 do 20. 11. 2019, 14:00 hod.    

- Termín vyjádření školitele k přihlášce je do 27. 11. 2019, 14:00 hod.

- Termín vyjádření vedoucího katedry k přihlášce je do 4. 12. 2019, 14:00 hod.

Granty SGS 2019 (pokračující i končící):

- Termín elektronického podávání žádosti o prodloužení podpory u víceletých projektů je do 15. 1. 2020, 14:00 hod.

Podání závěrečné/průběžné zprávy u grantů řešených v roce 2019:

- Termín elektronického vložení hodnocení výsledků řešení a informace o využití přidělených finančních prostředků v roce 2019 je do 15. 1. 2020, 14:00 hod.

- Závěrečná/průběžná zpráva v listinné podobě s podpisy je nutno doručit hromadně za celou katedru na OVV (H. Weigelová) ve fakultním termínu nejpozději do čtvrtka 13. 2. 2020, 14:00 hod.

weigelo@fel.cvut.cz

Řadu dalších grantových nabídek včetně termínů naleznete na stránkách odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.