Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Mikrovlnná měření

Katedra elektromagnetického pole
Technická 2
166 27 Praha 6
Tel.: 224 352 280, Fax: 233 339 958
http://meas.elmag.org/
 

Kdo jsme?

Karel Hoffmann
Je vedoucím týmu. Na katedře elektromagnetického koordinuje aktivity související zejména s mikrovlnným měřením a vývojem planárních mikrovlnných zařízení. Mezi jeho hlavní aktivity patří návrh aktivních i pasivních mikrovlnných integrovaných obvodů, precizní mikrovlnná měření a modelování mikrovlnných komponent.

Přemysl Hudec
Mezi jeho hlavní aktivity patří návrh systémů pro aktivní radarovou ochranu vozidel a objektů, precizní mikrovlnná měření a návrh integrovaných mikrovlnných obvodů a systémů.

Zbyněk Škvor
Mezi jeho hlavní aktivity patří návrh aktivních i pasivních mikrovlnných integrovaných obvodů, precizní mikrovlnná měření a modelování mikrovlnných komponent.

Vojtěch Jeník
Mezi jeho hlavní aktivity patří návrh a vylepšování systému pro aktivní radarovou ochranu vozidel a objektů. Dalším zájmem jsou precizní mikrovlnná měření a návrh mikrovlnných obvodů a systémů.

Filip Kozák
Jeho hlavním zájmem je simulace elektromagnetického pole kolem pohybujícího se objektu, dále se zabývá návrhem systémů pro aktivní radarovou ochranu vozidel a objektů a mikrovlnným měřením.

Ondřej Morávek
Zabývá se zejména modelováním komplexních mikrovlnných struktur v CST a HFSS. Mezi jeho další aktivity patří návrh aktivních i pasivních mikrovlnných integrovaných obvodů a precizní mikrovlnná měření.

Milan Příhoda
Zabývá se návrhem a modelováním struktur a obvodů pro mikrovlnnou interferometrii a interferometrická měření. Mezi jeho další aktivity patří návrh aktivních i pasivních mikrovlnných integrovaných obvodů.

Jakým výzkumem se zabýváme

Věnujeme se aplikacím a výzkumu zejména v oblasti vysokofrekvenčních měření a návrhu různých mikrovlnných obvodů. V našem týmu navrhujeme také mikrovlnné systémy pro široké spektrum účelů. Cílem je konkurenceschopný výzkum v oblasti vysokých frekvencí a vývoj nových moderních měřicích technik. Naším dalším zaměřením jsou také počítačové simulace mikrovlnných struktur v pokročilých 3D simulátorech elektromagnetického pole (CST Microwave Studio a ANSOFT HFSS) a následné uplatnění těchto výsledků při návrhu skutečných obvodů nebo precizních měřicích komponent. Naším záměrem je také návrh aktivní radarové ochrany budov a vozidel.

Fotografie některých realizací

Navržené pasivní a aktivní mikrovlnné komponenty

Výsledky spolupráce s externími pracovišti

Vybavení měřicích pracovišť

Simulace mikrovlnných struktur v pokročilých 3D simulátorech el-mag. pole.

K čemu to je

Výsledky naší práce vedou k návrhu nových nebo zdokonalení současných měřících metod, obvodů a celých měřících systémů v oblasti vysokých frekvencí. Vývoj v oblasti měřící techniky nachází uplatnění při zkoumání přesných vlastností moderních tranzistorů, součástek a materiálů v oblasti velmi vysokých frekvencí. Současně s vývojem a zdokonalováním měřících metod je možné navrhovat nové typy aktivních i pasivních obvodů v pásmu velmi vysokých frekvencí. Naše práce se nachází uplatnění v průmyslu a to nejen v oblasti výroby vysokofrekvenčních elektrických součástek, ale také pro přesné a bezkontaktní měření vzdáleností. Naše spolupráce s průmyslem zahrnuje také vývoj systému pro aktivní balistickou ochranu vozidel a objektů.

Na čem konkrétně pracujeme

 • Měření extrémních impedancí (V mikrovlnném pásmu pomocí VNA)
 • Přesné měření vzdáleností a tlouštěk
 • Precizní vektorové měření v otevřených planárních strukturách
 • Mikrovlnná interferometrická měření
 • Systém pro aktivní radarovou ochranu vozidel a objektů
 • Modelování a elektromagnetické simulace tranzistorových pouzder
 • Multimódové planární struktury
 • Kalibrační a korekční metody pro vektorová měření

Kdo financuje náš výzkum

 • MSM6840770015 - Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat (2005-2011, MSM)

S kým spolupracujeme

 • Flight Systems European Group s.r.o., Nádražní 472, PSČ 543 01, Vrchlabí
 • ALCOMA spol. s r.o., Vinšova 11, 106 00 Praha 10
 • Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o., Centrum výzkumu a vývoje, Floriánova 2460, 253 01 Praha Hostivice, Czech Republic
 • ZAT a.s., K Podlesí 541, 261 80 Příbram, Česká republika
 • NBU ČR, Na Popelce 2/16, Praha 5, 150 06
 • ERA, a. s., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice-Pardubičky
 • ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o., Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 160 00 Praha 6
 • T-CERAM, s.r.o., 503 44 Libřice 60

Vybrané publikace

 • [1] Hoffmann,K., Sokol,V.; Škvor,Z.; "Arbitrary Q-Factor Dielectric Resonator", Radioengineering, December 2001, vol. 10, no. 4, pp. 21-23.
 • [2] Hoffmann,K., Vajtr,J.; "Solenoid above Ground Plane - Equivalent Circuit", Radioengineering, December 2001, vol. 10, no. 4, pp. 17-20.
 • [3] Sokol,V., Hoffmann,K., Vajtr,J.; "Noise Figure Measurement of Highly Mismatched DUT", Radioengineering, September 2003, vol. 12, no. 3, pp. 13-15.
 • [4] Sokol,V., Černý,P., Hoffmann,K., Škvor,Z.; "Assembly Influence on the Small-Signal Parameters of a Packaged Transistor", Radioengineering, December 2005, vol. 14, no. 4, pp. 75-80.
 • [5] Závodný,V., Hoffmann,K., Škvor,Z.; "Seven State PTP for Vector Network Analyzer", Radioengineering, December 2005, vol. 14, no. 4, pp. 87-90.
 • [6] Hudec,P., Polívka,M., Pechač,P.; "Microwave System for the Detection and Localization of Mobile Phones in Large Buildings", Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol.53, no.6, pp. 2235- 2239, June 2005.
 • [7] Zela,J., Hoffmann,K., Hudec,P.; "Errors in Measurement of Microwave Interferograms Using Antenna Matrix", Radioengineering, Semptember 2008, vol. 17, no. 3, pp. 25-32.
 • [8] Polívka,M., Švanda,M., Hudec,P., Zvánovec,S.; "UHF RF Identification of People in Indoor and Open Areas", Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol.57, no.5, pp. 1341-1347, May 2009.
 • [9] Randus,M., Hoffmann,K.; "A Method for Direct Impedance Measurement in Microwave and Millimeter-Wave Bands", Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol.59, no.8, pp. 2123-2130, Aug.
 • [10] Randus,M., Hoffmann,K.; "Microwave Impedance Measurement for Nanoelectronics", Radioengineering, March 2011, vol. 20, no. 1, pp. 276-283.
 • [11] Morávek,O., Hoffmann,K.; "Improvement to Load-pull Technique for Design of Large-signal Amplifier in K Band", Radioengineering, December 2011, vol. 20, no. 4, pp. 828-831.
 • [12] Morávek,O.; Hoffmann,K.; "Measurement and simulation of coaxial to microstrip transitions' radiation properties and substrate influence", Radioengineering, June 2012, vol. 21, no. 2, pp..

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.