Smluvní partnerství v oblasti PR

Smluvní partneři

ČEPS

ceps Společnost ČEPS, a.s. dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na území České republiky. Zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí.

ABB

abb ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Společnost ABB má kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V ČR působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970 a v současné době zaměstnává více než 3 300 lidí v 8 lokalitách. Hlavní oblasti podnikání společnosti ABB jsou divize: Výrobky pro energetiku, Systémy pro energetiku, Automatizace výroby a pohony, Výrobky nízkého napětí a Procesní automatizace. ABB nabízí zajímavé pracovní příležitosti talentovaným a motivovaným absolventům a absolventkám zejména těchto technických oborů: elektro - slaboproud, silnoproud, mikroelektronika, elektrotechnologie, elektroenergetika, automatizace, pohony, mechatronika, strojní, informatika.

Pražská energetika

PRE Skupina Pražská energetika (PRE) se sídlem v Praze je se svými 702 000 zákazníky třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců; svým zákazníkům dodává ročně cca 6,3 TWh elektřiny a v roce 2008 dosáhla obratu 19 mld. korun. Základní aktivity se soustřeďují na prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuci a doplňkové energetické služby.

Procter & Gamble

P&G Procter & Gamble je jedna z nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti spotřebního zboží. Procter & Gamble Rakona patří k největším výrobním podnikům v Evropě se zaměřením na prací a čistící prostředky. Výrazně se podílí na růstu exportu v ČR. Procter & Gamble patří mezi nejlepší zaměstnavatele na světě pro absolventy technických univerzit. V rámci ČVUT v Praze vede již několik let přednášky Manažerských dovedností, kde přednáší jednotliví manažeři z Procter & Gamble Rakona. V současné době společnost nabízí volná místa pro studenty technických oborů. Studenti tak mohou získat praxi ještě během studia.

Zeppelin, Caterpillar

Phoenix Ať se jedná o energetická centra, záložní generátory nebo lodní a zástavbové motory, společnost Zeppelin je připravena nabídnout vám kompletní řešení vašeho energetického systému tak, aby vždy spolehlivě poskytoval potřebnou energii pro vaše podnikání. Zeppelin používá ve volbě jednotlivých komponent výrobky, které ve svých oborech představují světovou špičku, a přitom vyhovují specifickým požadavkům. Základním stavebním kamenem je v naprosté většině případů dieselový nebo plynový motor Caterpillar.

Skupina ČEZ

cez Skupina ČEZ zaujímá v České republice nejvýznamnější místo v oblasti výroby, obchodu, rozvodu elektrické a tepelné energie. Součástí Skupiny ČEZ jsou i další společnosti podporující a rozvíjející její hlavní předmět podnikání. Zároveň patří z hlediska počtu zákazníků a instalovaného výkonu mezi 10 největších energetických uskupení v Evropě.

Nadace ČEZ

cez Spolupráce s nadací ČEZ. Podpora elektrotechnického vzdělání v regionech.

Spolupracující společnosti

ACCENTURE

Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu prostřednictvím svých více než 204 000 pracovníků ve více než 120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podnikovými funkcemi, doplněnými o rozsáhlý výzkum nejúspěšnějších světových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby společnosti dosáhly 21,6 miliard USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2010. Accenture působí v České republice od roku 1991 a poskytuje služby jak domácím tak i zahraničním firmám. V roce 2001 si společnost vybrala Prahu jako sídlo nového střediska sdílených služeb v oblasti outsourcingu aplikací a podnikových procesů. Accenture nyní v ČR zaměstnává více než 1 700 pracovníků.

ČKD GROUP

ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem, které působí v segmentech strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavní zaměření je do oblasti dodávek komplexních investičních celků, technologických uzlů, kusových dodávek a komponent pro oblast energetiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie a elektrotechniky. Důležitou pozornost věnujeme zákaznickým službám, které jsou spojeny se servisem, modernizacemi, náhradními díly a poradenskou činností. Společnosti skupiny ČKD se mohou opírat o mnoholetou historii a zázemí špičkových odborníků. Své současné podnikatelské aktivity podporujeme vlastním výzkumem a vývojem, spoluprací s vývojovými centry vysokých škol, Akademií věd ČR a dalšími českými i zahraničními výzkumnými institucemi.

IBM CZ 

Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací. Ve spolupráci s ČVUT FEL se významně podílí na celouniverzitním projektu UTEC (University Technology Exploration Center), jehož hlavním cílem je propojení teorie s praxí (tzn. prakticky orientovaná výuka, přístup k nejnovějším IT technologiím, stážové programy IBM apod.)

Microsoft CZ

MS

Společnost Microsoft je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Díky tomu se zrodilo také výzkumné centrum Interoperability Lab, jež je společným dílem ČVUT FEL a Microsoftu. Laboratoř se zaměřuje zejména na propojování různých technologií a systémů, aplikovaný výzkum a rozšiřování získaných znalostí do praxe, komunit i výuky. Mezi služby Interoperability Lab se řadí například testování konkrétních řešení a konfigurací, příprava postupů, návodů a doporučení nebo pořádání seminářů a školení.

Hlavní partner v oblasti internetu

Seznam.cz

Provozovatel portálu českého internetu, katalogu firem a www stránek, sportovního, motoristického, realitního a zpravodajského serveru a mnoha dalších praktických a užitečných služeb, jako je emailová schránka, či prostor pro internetovou prezentaci.

Mediální partneři

ČRo - Rádio Leonardo

iDnes.cz

Rock Café

Sdělovací technika

Podrobné informace o významných partnerech a o spolupracujících institucích naleznete na stránkách našich kateder a výzkumných center.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.