Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Propagační předměty a materiály

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.