Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Nabídka spolupráce pro firmy

Koordinátor spolupráce s průmyslem Ing. Pavel Náplava, naplava@fel.cvut.cz, 603 434 325.

Spolupracujeme např. s firmami:

 • 2N TELEKOMUNIKACE
 • ABB
 • Adobe
 • Cadence
 • Celestica
 • Cisco
 • Computer Associates
 • CRRC
 • ČEPS
 • ČEZ (Czech Energy Company)
 • DENSO Automotive
 • E.ON
 • European Space Agency (ESA)
 • Honeywell
 • IBM
 • Microsoft
 • NVIDIA corporation
 • O2 Česká republika (Czech Republic)
 • Preciosa
 • Procter & Gamble
 • Red Hat Česká republika (Czech republic)
 • Rockwell Automation
 • Rohde & Schwarz
 • Samsung
 • Seznam.cz
 • Schneider Electric
 • Siemens AG
 • Škoda AUTO
 • Texas Instruments
 • T-Mobile Česká republika (Czech Republic)
 • Toyota
 • TTC TELEKOMUNIKACE
 • Volkswagen

Nabídka spolupráce s katedrami a laboratořemi

 

Možnosti spolupráce v oblasti reklamy, PR a HR

Nabízíme možnost spolupráce s externími firmami za účelem prezentace:

 • značky
 • produktu
 • personální politiky (lidských zdrojů)
 • vědeckých a výzkumných aktivit

Fakulta elektrotechnická připravuje řadu produktů k zajištění výše uvedených aktivit zejména za účelem posílení spolupráce mezi akademickou půdou a praxí. Cílem je:

 • zlepšení připravenosti studentů pro praktický život (propojení výuky s praxí - komerční sférou)
 • zvýšení prestiže firmy (propagace značky se značkou ČVUT)
 • zajištění možnosti spolupráce v oblasti výzkumu
 • uplatnění absolventů FEL na trhu práce a zajištění našim partnerům kvalitní absolventy
 • zajištění finančních prostředků na produkty pro studenty
 • zajištění finančních prostředků pro aktivity zaměřené na studenty středních škol

Fakulta se zapojila do akce Rok průmyslu a technického vzdělávání

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.