Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Vyhledávání

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Popis oboru

Popis stránky:
Obor může být studován v různých formách studia (prezenční/kombinovaná), typech programů (magisterský, bakalářský, ...) a blocích (základní, bakalářský). Na této stránce vidíte obor, jeho studijní plány a doporučené průchody.

Obor: Elektronika a sdělovací technika - 2612R018Stránka vytvořena 21. 12. 2014, semestry: L/2011-2, Z/2014-5, L/2012-3, L/2014-5, Z/2012-3, Z/2013-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)