Studijní plán - Elektrotechnika, energetika a management, před rozřazením do oborů