Subject description - A5M15ES1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A5M15ES1 Electrical Light 1
Roles:PV Extent of teaching:2P+1S
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:Žák P. Credits:4
Tutors:Bálský M., Kozlok M., Žák P. Semester:Z

Anotation:

A5M15ES1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M15ES1

Study targets:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy osvětlování interiérů, a to jak z hlediska tvorby vhodného světelného prostředí, optimalizace spotřeby energie tak i z hlediska vzájemného vlivu světelně technických zařízení a dalších složek mikroklimatu interiérů. Studenti se seznámí s důležitými světelně technickými veličinami a jejich měřením, se základními postupy návrhu soustav umělého osvětlení, s parametry a provozními vlastnostmi světelných zdrojů a svítidel a rovněž s principy řízení a ovládání osvětlovacích soustav v různých typech vnitřních prostorů.

Course outlines:

1. Úvod. Záření. Světlo. Fyziologie zrak. systému a proces vidění.
2. Světelně technické pojmy, veličiny a jednotky.
3. Světelně technické vlastnosti materiálů. Prostorové charakteristiky osvětlení.
4. Základy fotometrie.
5. Základy nauky o barvě. Index podání barev. Základy kolorimetrie.
6. Teplotní světelné zdroje. Výbojové světelné zdroje. Předřadná zařízení.
7. Indukční výbojky. Světelné diody LED. Svítidla.
8. Zásady osvětlování interiérů.
9. Osvětlovací soustavy. Metody výpočtu osvětlovacích soustav. Odhad příkonu. Toková metoda.
10. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav. Bodové zdroje a svítidla přímkového typu. Princip pro obdélník.
11. Výpočet toku svítidel. Mnohonásobné odrazy.
12. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.
13. Zápočtový test

Exercises outline:

1. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.
2. Laboratorní úloha - měření světelného toku.
3. Laboratorní úloha - měření prostorového rozložení svítivosti.
4. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem.
5. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem - konzultace a odevzdání.
6. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav, dělení svítidel.
7. Klasifikace

Literature:

Requirements:

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPIBNEW Common courses PV 1
MPIB_2020 Intelligent Buildings PV 1
MPIB Common courses PV 1


Page updated 4.6.2020 09:51:27, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)