Subject description - A0M32PRD

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0M32PRD Data Communication Means
Roles:V Extent of teaching:2P + 2L
Department:13132 Language of teaching:CS
Guarantors:Zeman T. Completion:Z,ZK
Lecturers:Zeman T. Credits:5
Tutors:Doležal J., Hájek J., Zeman T. Semester:Z

Anotation:

Předmět se zabývá oblastí vysokorychlostního přenosu informace včetně popisu příslušných rozhraní, protokolů a prostředků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M32PRD

Study targets:

Požadavky pro úspěšné zakončení předmětu:
A) udělený zápočet
B) úspěšně absolvovaná zkouška
ad A) Požadavky pro udělení zápočtu:
1) písemná příprava na 1 laboratorní projekt (1 písemná studie)
2) úspěšná práce na projektech v laboratoři 3) úspěšně odevzdaná zpráva z měření laboratorního projektu (jedna zpráva za semestr)
ad B) Průběh zkoušky a hodnocení: Hodnocení studenta sestává z hodnocení jeho práce během semestru a z hodnocení, které získá u zkoušky.
1) Hodnocení během semestru:
a) on-line test na cvičení (+/- 2 body)
b) písemná studie (+/- 3 body; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování studie bez závažných chyb)
c) zpráva z projektu v laboratoři (+/- 5 bodů; přičemž hodnocení 0 bodů je za kvalitní zpracování zprávy bez závažných chyb)
d) bonusové body z přednášek (max. + 6 bodů)
2) Hodnocení u zkoušky
1) část písemná - jedna otázka vybraná z probíraných okruhů (+/- 4 body)
2) klasifikovaný (A až F) zkouškový on-line test
Celkové hodnocení studenta z předmětu vychází z hodnocení klasifikovaného zkouškového on-line testu, které se koriguje pomocí bodů (kladných i záporných) získaných v průběhu semestru a bodů z písemné části zkoušky (1 bod odpovídá změně o polovinu klasifikačního stupně). Pokud je však výsledek klasifikovaného zkouškového on-line testu F, je výsledné hodnocení F bez ohledu na bonusové body.

Course outlines:

1. Basic concepts, data networks, protocols, interfaces.
2. Data link, conventional data interfaces and protocols (V, X, RS).
3. Data interfaces and protocols: USB, W-USB, IEEE1394.
4. Data interfaces and protocols: MIDI, S/PDIF.
5. EMC of data transmission systems, influence of interference.
6. Impulse noise, susceptibility testing.
7. Methods for securing of data transmission - cyclic codes (CRC) and R-S codes.
8. Methods for securing of data transmission - convolutional codes and data interleaving.
9. Advanced modulation methods.
10. Using telecommunication lines for data transmission (xDSL).
11. Using power distribution lines and networks for data transmission (PLC, BPL).
12. Data transmission in cable TV (CATV) networks.
13. Data transmission in cellular (mobile) networks.
14. Technologies for and quality of videoconferencing and IPTV services.

Exercises outline:

1) část písemná - jedna otázka vybraná z probíraných okruhů (+/- 3 body) ^. Explanation of laboratory tasks.
3. Laboratory task #1 (Data interfaces USB, W-USB, MIDI).
4. Laboratory task #2 (Interference in high-speed systems).
5. Laboratory task #3 (Optimization of error protection in xDSL systems).
6. Laboratory task #4 (Applications for PLC and BPL).
7. Laboratory task #5 (Data transmission in CATV).
8. Laboratory task #6 (Determination of quality of service in IPTV).
9. Laboratory task #7 (Data transmission applications in mobile networks).
10. Laboratory task #8 (Operational measurement of EMC).
11. Simulation and modeling of modern modulation methods.
12. Inspection of delivered laboratory reports. Test.
13. Excursion.
14. Assignment of credits.

Literature:

1. Bešťák, R. - Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principle of Telecommunication Systems and Networks. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2007.

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0M32PRD

Keywords:

data communications, data interfaces, telecommunication services

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPIB Common courses V
MPEK1_2016 Communication Systems and Networks V
MPKME1 Wireless Communication V
MPKME5 Systems of Communication V
MPKME4 Networks of Electronic Communication V
MPKME3 Electronics V
MPKME2 Multimedia Technology V
MPEEM1 Technological Systems V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM3 Electrical Power Engineering V
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKYR1 Robotics V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V


Page updated 9.7.2020 17:52:04, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)