Subject description - A1B15TP1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A1B15TP1 Team Project
Roles:P Extent of teaching:2+2s
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Práce v týmech na souvislých technicko-ekonomických příkladech z oblasti energetiky, zpracování a prezentace seminární práce - projektu. Předmět má za cíl naučit studenty logicky pracovat se studijními podklady, naučit je základní technické a ekonomické pojmy z energetiky ve vzájemných souvislostech a rozvinout schopnost samostatného vystupování na veřejnosti a procvičit komunikační dovednosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1B15TP1

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

1) Ibler, Z.: Technický průvodce energetika. BEN - technická literatura. Praha, 2002.
2) Dvorský, E., Hejtmánková, P.: Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie. BEN - technická literatura. Praha, 2002.
3) Ibler, Z.: Energetika v příkladech, BEN - technická literatura. Praha, 2003.
4) Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, a.s. Praha, 2008.

Requirements:

Účast na seminářích v rozsahu předepsaném vyučujícím, prezentace a odevzdání seminární práce.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM1 Applied Electrical Engineering P 4
BPEEM_BO Common courses P 4


Page updated 5.6.2020 17:51:17, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)