Subject description - A1M15IND

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A1M15IND Individual project
Roles:P Extent of teaching:4s
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:6
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním velkého energetického podniku (EP) v podmínkách ČR ve všech oblastech jeho působnosti (technika, ekonomika, právo, životní prostředí, vztahy s okolím, pracovně-právní záležitosti). Součástí výuky je také připravit studenty na tvorbu diplomové práce prostřednictvím seminární práce k tématu, které bude blízké očekávanému tématu diplomové práce a které bude souviset s přednášenou látkou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M15IND

Course outlines:

Představení EP, typy podnikatelských subjektů, zákonný rámec podnikání v energetice, vnitřní a vnější vztahy EP, postavení zaměstnance, vnitropodnikové normy, energetické úspory; výrobní, obchodní, investiční a ekonomická činnost EP, vztahy EP s okolním prostředím, rozpočet investičního projektu, exkurze.

Exercises outline:

Dtto přednášky, příprava, konzultace a prezentace individuální seminární práce.

Literature:

Energetická legislativa, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2003, xii, 344 s. ISBN 80-722-6218-1. ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 255 s. ISBN 1999, ix, 195 s. ISBN 80-722-6140-1. 978-80-247-2602-1. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 466 s. ISBN 80-247-0515-X. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. Vyd. 1. Brno: Computer Press.

Requirements:

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM3 Electrical Power Engineering P 3


Page updated 4.6.2020 09:51:27, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)