Subject description - A7B14TEV

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A7B14TEV Expression of technical information
Roles:P Extent of teaching:2+2c
Department:13114 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Students are guided through basic forms of ways for expression of technical information. Writing text, drawing graphs and speaking by presentations are also practically exercised. Two types of recipients are distinguished: amateurs and professionals.

Study targets:

Cílem předmětu je dát posluchačům základní informace, pravidla a návyky, jak písemnou, grafickou a mluvenou formou vyjádřit informace (své znalosti, poznatky apod.) o technické problematice

Course outlines:

1. Přednáška - Úvod, prostředky technického vyjadřování, článek
2. Přednáška - Rešerše, elektronické zdroje informací
3. Přednáška - Typografické minimum / texty
4. Přednáška - Grafické minimum / poster
5. Přednáška - Citace, etika, autorské právo
6. Přednáška - Technické provedení prezentace
7. Přednáška - Prezentace mluvená (před publikem)
8. Přednáška - Komunikace v malých skupinách (diskuze), význam naslouchání
9. Přednáška - (*) samostatné studium (Dokumentace projektu, verzování, spolupráce více autorů, Výkresová dokumentace, uživatelské návody, normy)
10. Přednáška - Neverbální komunikace - jak ovlivnit prezentaci beze slov
11. Přednáška - Typografie a prezentace bakalářské práce
12. Přednáška - Hypertextové dokumenty
13. Přednáška - Typografie na webu
14. Přednáška - Typografický systém LaTeX
(*) toto téma samostatného studia se přesouvá do týdnů, ve kterých odpadá výuka v době přednášky. Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Exercises outline:

1. Cvičení - Úvod, zadání témat samostatných prací
2. Cvičení - Analýza textu
3. Cvičení - Práce s elektronickými zdroji + e-mail
4. Cvičení - Typografie
5. Cvičení - Poster, grafika
6. Cvičení - Hodnocení rešerší
7. Cvičení - Hodnocení posterů
8. Cvičení - Mluvené slovo při prezentaci
9. Cvičení - Diskuze a vyjednávání
10. Cvičení - Hodnocení prezentace
11. Cvičení - Hodnocení prezentace
12. Cvičení - Hodnocení prezentace
13. Cvičení - Úprava dokumentu v HTML
14. Cvičení - Zápočet, rezerva pro hodnocení
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Literature:

Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Requirements:

1. Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné.
2. Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.
3. Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru) dané práce.
4. Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit, a to nejpozději v zápočtovém týdnu.
Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Note:

This course exists in the Czech version only

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B14TEV

Keywords:

Technická informace, rešerše, citace, elektronický zdroj, knihovna, článek, typografie, grafika, HTML, XML, prezentace, komunikace, diskuze, bakalářská práce, etika, autorské právo

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSTM_BO Common courses P 2
BPSTMWM Web and Multimedia P 2
BPSTMSI Software Engineering P 2
BPSTMMI Manager Informatics P 2
BPSTMIS Intelligent Systems P 2


Page updated 2.7.2020 07:53:05, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)