Subject description - AD7B38PRO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD7B38PRO Semestral project
Roles:P Extent of teaching:0P+6C
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše katedra měření. Na téma projektu může navazovat i následná bakalářská prace. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu - na začátku semestru. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A7B38PRO

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems P 5
BKSTMWM Web and Multimedia P 5
BKSTMSI Software Engineering P 5
BKSTMMI Manager Informatics P 5
BKSTMIS Intelligent Systems P 5
BKSTM_BO Common courses P 5
BSI(ECTS)-D Software Engineering P 5
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia P 5
BMI(ECTS)-D Manager Informatics P 5


Page updated 30.10.2020 17:52:12, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)