Subject description - AD7B39PRO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD7B39PRO Semestral project
Roles:P Extent of teaching:5S
Department:13139 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování projektu naleznete na stránkách katedry počítačové grafiky a interakce http://dcgi.felk.cvut.cz/cs/study/predmetprojekt. Projekt je v rámci předmětu obhajován.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD7B39PRO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B39PRO

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

http://dcgi.felk.cvut.cz/cs/study/predmetprojekt

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BIS(ECTS)-D Intelligent Systems P 5
BKSTMWM Web and Multimedia P 5
BKSTMSI Software Engineering P 5
BKSTMMI Manager Informatics P 5
BKSTMIS Intelligent Systems P 5
BKSTM_BO Common courses P 5
BSI(ECTS)-D Software Engineering P 5
BWM(ECTS)-D Web and Multimedia P 5
BMI(ECTS)-D Manager Informatics P 5


Page updated 30.10.2020 17:52:12, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)