Subject description - A0M31DIP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0M31DIP Diploma Thesis
Roles:P Extent of teaching:
Department:13131 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:25
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky temat souvisejících se studovaným oborem. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M31DIP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M31DIP

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPBIO1 Biomedical Informatics P 4
MPBIO2 Biomedical Engineering P 4
MPKYR1 Robotics P 4
MPOES3 Solid State Systems P 4
MPOES2 RF and DSP Engineering P 4
MPOES1 Communications and Signal Processing P 4
MPKME5 Systems of Communication P 4
MPOI5NEW Software Engineering P 4
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction P 4
MPKYR4 Aerospace Systems P 4
MPOI5 Software Engineering P 4
MPOI4 Computer Graphics and Interaction P 4
MPOI3 Computer Vision and Image Processing P 4
MPOI2 Computer Engineering P 4
MPOI1 Artificial Intelligence P 4
MPKME4 Networks of Electronic Communication P 4
MPKME3 Electronics P 4
MPKME2 Multimedia Technology P 4
MPKME1 Wireless Communication P 4
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering P 4
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering P 4
MPEEM3 Electrical Power Engineering P 4
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives P 4
MPEEM1 Technological Systems P 4
MPKYR3 Systems and Control P 4
MPKYR2 Sensors and Instrumentation P 4


Page updated 10.7.2020 17:51:49, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)