Subject description - AD0M31DIP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD0M31DIP Diploma Thesis Extent of teaching:
Guarantors:  Roles:P Language of
teaching:
Teachers:  Completion:Z
Responsible Department:13131 Credits:25 Semester:L

Anotation:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky temat souvisejících se studovaným oborem. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0M31DIP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M31DIP

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MKEEM1 Technological Systems P 4
MKKME5 Systems of Communication P 4
MKKYR4 Aerospace Systems P 4
MKOI5 Software Engineering P 4
MKOI4 Computer Graphics and Interaction P 4
MKOI3 Computer Vision and Image Processing P 4
MKOI2 Computer Engineering P 4
MKOI1 Artificial Intelligence P 4
MKKYR3 Systems and Control P 4
MKKYR2 Sensors and Instrumentation P 4
MKKYR1 Robotics P 4
MKKME4 Networks of Electronic Communication P 4
MKKME3 Electronics P 4
MKKME2 Multimedia Technology P 4
MKKME1 Wireless Communication P 4
MKEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering P 4
MKEEM4 Economy and Management of Power Engineering P 4
MKEEM3 Electrical Power Engineering P 4
MKEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives P 4


Page updated 14.10.2019 17:53:36, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)