Subject description - A8M37CDC

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M37CDC Coding in Digital Dommunications Extent of teaching:4P+0C
Guarantors:Sýkora J. Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:Sýkora J. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13137 Credits:5 Semester:L

Anotation:

Předmět rozšiřuje a prohlubuje témata základních kurzů teorie komunikace v následujících hlavních oblastech. 1) Pokročilé kapitoly teorie informace v kódování a teorie informace v komunikačních sítích vytváří základní rámec pro pochopení principů kódování v jedno-uživatelských a multi-node/multi-user scénářích. 2) Algebraické kódování představuje klasické partie blokových a konvolučních kódů. 3) Pokročilé kódovací techniky se zaměřují na turbo, LDPC, Space-Time kódy a Wireless Network Coding. 4) Pokročilé dekódovací techniky, zejména iterativní a multi-user dekódování, jsou základním nástrojem pro dekódování kódů přibližujících se kapacitě kanálu.

Course outlines:

1. Pokročilá teorie informace v kódování (coding theorem, feed-back, erasure, BSC, Outage Capacity)
2. Network Information Theory (1/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)
3. Network Information Theory (2/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)
4. Algebraické kódování (GF(M^m))
5. Blokové kódy (cyklické kódy)
6. Konvoluční kódy (nonrecursive/recursive, polynomial formalism, General Transfer Function)
7. Pokročilé kódování - Turbo-Codes
8. Pokročilé kódování - LDPC
9. Iterativní dekódování (Soft-In Soft-Out block, Forward-Backward algorithm)
10. Iterativní dekódování na faktorových grafech (FG Sum-Product algorithm)
11. Space-Time kódy - návrh a vlastnosti
12. Space-Time kódy (Block STC, Trellis STC, Layered STC)
13. Multi-User dekódování
14. Základy Wireless Network Coding (WNC, NC)

Exercises outline:

Předmět má jen přednášky

Literature:

1. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001
2. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005
3. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005
4. B. Vucetic, J. Yuan: Space-Time Coding, John Wiley & Sons, 2003
5. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005
6. B. Vucetic, J. Yuan: Turbo codes - principles and applications, Kluwer academic publishers, 2000
7. Oppermann I., Hamalainen M., Iinatti J.: UWB theory and applications, John Wiley & Sons, 2004
8. Meyr, H., Moeneclaey, M., Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers-Synchronization, Channel
Estimation and Signal Processing. John Wiley. 1998
9. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997
10. R. E. Blahut: Algebraic codes for data transmission, Cambridge University Press, 2006
11. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, 1991
12. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993
13. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Requirements:

Žádné

Webpage:

http://radio.feld.cvut.cz/courses/A8-WDC/

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES1 Communications and Signal Processing PO 2


Page updated 24.2.2020 05:51:51, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)