Subject description - A8M37CSL

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M37CSL Communications and Signal Processing Laboratory Extent of teaching:0P+2C
Guarantors:Sýkora J. Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:Sýkora J. Completion:Z
Responsible Department:13137 Credits:2 Semester:L

Anotation:

Jedná se společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech M-WDC (Bezdrátové digitální komunikace), M-NOP (Optimalizace sítí) a M-CDC (Kódování v digitálních komunikacích) a rovněž implicitně v tom obsažené zpracování stochatických signálů. Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí znalostí z výše uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému. Laboratoř je organizována flexibilně kombinací malých projektů, komplexních demonstrací, samostatné domácí práce studentů navázané na SW laboratoře a diskuse výsledků. Laboratoř je organizována blokovou formou (0+4) v týdnech 8-
14. To umožní v asociovaných přednáškách dostatečně rozvinout teorii.

Course outlines:

Předmět má jen cvičení

Exercises outline:

8. Adaptivní modulace a kódování - water-filling, channel inversion
9. Tx/Rx pre-processing (beam-forming, MRC, rake), Interferenční kanál (IFC alignment)
10. Power law: traffic generation
11. Multiplexování kanálů
12. Lookup, classifier or pattern-matching engine
13. Space-Time Coded system
14. Turbo a LDPC kodér a iterativní dekódování

Literature:

Requirements:

Žádné

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES1 Communications and Signal Processing PO 2


Page updated 24.2.2020 05:51:51, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)