Subject description - A8M37RSY

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M37RSY Radio Systems Extent of teaching:4P+0L
Guarantors:Kovář P. Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:Kovář P. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13137 Credits:5 Semester:Z

Anotation:

Základní principy, teorie, popis, realizace a parametry rádiových systémů. Výklad zaměřen především na radar a systémy určování polohy.

Course outlines:

1. Rádiové systémy a jejich charakteristiky. Síla signálu a citlivost, směrové charakteristiky antén. Speciální
systémy, systémy navigační a radar. Metody určování polohy: AOA, TOA, TDOA. Kmitočtová pásma.
2. Družicové systémy I - principy a metody. Přesnost, DOP. Potlačení ionosférické refrakce. Základní schéma
přijímače.
3. Družicové systémy II - systém GPS. Konstelace družic, parametry systému, dálkoměrný signál. Navigační
zpráva a její kódování. Služby. Moderniozace systému. Družice bloků IIR - M, IIF a III.
4. Družicové systémy III - systém GLONASS. Konstelace družic, parametry systému, navigační zpráva.
5. Družicové systémy IV - systém Galileo. Konstelace družic, parametry systému, struktura signálu, kmitočty,
modulace BOC, AltBOC a CBOC. Služby. Podpůrné a asistované systémy - SBAS, EGNOS, QZSS. Systém BEIDOU/COMPASS.
6. Zaměřování, ADF a NDB majáky. Low Jack (Lojack). Systém VOR, podstata systému, maják, přijímač,
indikace a využití pro pilotáž. Maják DVOR.
7. Mření vzdálenosti, systém DME - princip, maják a přijímač. Rádiový výškoměr. Systémy ILS, MLS, GLS.
Hyperbolické systémy - LORAN C, eLORAN.
8. Radar a jeho principy, hlavní parametry. Kmitočtová pásma. Primární a sekundární radar.
9. Radarové signály a jejich časování. Funkce neurčitosti a komprese signálů.
10. Radarová rovnice. Odrazivost cílů, efektivní odrazná plocha. Šíření radarových signálů. MTI.
11. Aktivní radar. Struktura a funkce jednotlivých bloků radaru. Blok přijímače a vysílače.
12. Vysílač radaru a jeho návrh. Anténa a její vlastnosti. Vysokofrekvenční obvody.
13. Primární, sekundární a terciární zpracování radarových signálů. Dopplerovská detekce a zpracování.
14. Sekundární přehledový radar, princip, struktura signálů. Pasivní radary, principy, signály, určení polohy cíle a přesnost.

Exercises outline:

Předmět má jen přednášky

Literature:

1. Bezoušek, P. - Šedivý, P.: Radarová technika. Praha, ČVUT 2004
2. Hrdina, Z. - Pánek, P. - Vejražka, F.: Rádiové určování polohy (Družicový systém GPS). Praha, ČVUT 1995.
3. Kayton, M., Fried, W. R.: Avionics Navigation Systems: New York, Wiley 1996
4. Misra, P., Enge, P.: Global Positioning System. Ganga-Jamuna Press 2004.
5. Kaplan, E.D. - Hegarty, Ch.: Understanding GPS: Principles and Applications, Second Edition. Artech House
2006.

Requirements:

Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/A8M37RSY

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES1 Communications and Signal Processing PO 3


Page updated 28.2.2020 05:51:51, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)