Subject description - A8M37ART

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M37ART Architectures of Rx/Tx Systems Extent of teaching:4P+0C
Guarantors:Kovář P. Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:Dobeš J., Kovář P. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13137 Credits:5 Semester:Z

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s problematikou moderní konstrukce rádiových vysílačů a přijímačů. Přednášky poskytují informace o funkci, architektuře a parametrech vysílačů a přijímačů. Absolvováním tohoto předmětu by studenti měli získat znalosti potřebné pro návrh, vývoj a testování rádiových vysílačů a přijímačů.

Course outlines:

1. Základní stavební bloky vysílačů a přijímačů - přehled. Filtry: technologie (LC, keramické, SAW, krystalové,
dielektrické, ?, YIG), parametry; polyfázové filtry, přeladitelné filtry, ?
2. Syntéza kmitočtů: parametry oscilátorů (spektrální čistota, fázový šum, stabilita kmitočtu, ?), syntezátory
s celočíselným/neceločíselným dělicím poměrem, tvarování fázového šumu, nežádoucí produkty, DDS/NCO spektrální čistota.
3. Kmitočtová konverze, intermodulace na směšovači, reciproké směšování a postranní příjmy; speciality (IRM,
kvadraturní modulátory/demodulátory).
4. DAC/ADC - technologie vs. ENOB/FS, SFDR, jitter vzorkovacího signálu a jeho vliv na šumové poměry na
výstupu AD převodníku. RF, IF, BB vzorkování.
5. Šum v přijímači: vnější a vnitřní šumy, šumová teplota, provozní/standardní šumový činitel/šumové číslo,
šumová šířka pásma, míra šumu, jakostní číslo, šumové napětí/šumový proud vs. šumové číslo.
6. Kaskádní syntéza: odvození šumové teploty, zisku, IPx. Dynamický rozsah, dynamický rozsah bez produktů
třetího řádu.
7. Parametry přijímačů - citlivost, selektivita, postranní příjmy, intermodulační odolnost, parazitní vyzařování
přijímače. S/N, C/N, BER: definice a měření.
8. Architektura rádiových přijímačů - přijímač s přímým zesílením, (super-)regenerační přijímač, reflexní
přijímač, superheterodynní přijímač s jedním a vícenásobným směšováním, přijímač s přímou konverzí do základního pásma, přijímač s nízkou mf., přijímač se širokopásmovou mf.
9. Návrh a optimalizace přijímačů (kmitočtový a úrovňový plán, AGC ).
10. Bloky číslicového zpracování signálu za/před modulátorem/demodulátorem. DUC, DDC - provedení, systémy
s více vzorkovacími rychlostmi.
11. Hardwarové rádio, softwarově definované rádio, adaptivní rádio, kognitivní rádio, "inteligentní" rádio.
12. Nelineární obvody - jednotónový test (bod komprese), dvojtónový test (body zahrazení), multitónový test
(A/ ACPR), vliv nelineárních systémů na pásmově omezený signál, dynamický rozsah.
13. Výkonové zesilovače (PA) - třídy, koncepce: modulace na nosné vlně, modulace na mf, koncové stupně
pracující v pulsním režimu (PWM, PDM, D4M, ?), paralelizace PA, příklady PA, korekce (linearizace) PA vysílače.
14. Parametry vysílačů - EIRP, instalovaný (výstupní) výkon, celková účinnost vysílače, účinnost koncového
stupně, PAE, saturační výkon, OBO, IBO, PAPR, PCCDF. Spektrální doména (nosný kmitočet, šířka kanálu, výkon v kanálu, šířka pásma). Modulační doména (I/Q defekty, MER, EVM, TEV, STEM, STED, Rho, ?), časová doména (výkon vs. čas).

Exercises outline:

Předmět má jen přednášky

Literature:

1. Rohde, U. L., Newkirk, D. P.: RF/Microwave Circuit Design for Wireless Application. John Wiley & Sons,
Inc., New York, 2000.
2. Rohde, U. L., Whitaker, J.: Communications Receivers, Third Edition. McGraw Hill, New York, NY, 2001.
3. Cripps, S. C.: RF Power Amplifiers for Wireless Communications, Second Eddition. Artech House, Norwood
MA, 2006.
4. Cripps, S. C.: Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design. Artech House, Norwood MA, 2002.

Requirements:

Mathematics, theory of signals and systems, analog and digital circuits and basic blocks (bachelor level)

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/A8M37ART

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES2 RF and DSP Engineering PO 3


Page updated 24.2.2020 05:51:51, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)