Subject description - A8M37RML

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M37RML Radio Systems Measurement Lab Extent of teaching:0P+4L
Guarantors:Kovář P. Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:Z
Responsible Department:13137 Credits:5 Semester:Z

Anotation:

Předmět s teoretickými závěry podpořenými experimentálně hodnotí systém jako celek. Vychází s teoretických předmětů zabývajících se dílčími bloky, z předmětů založených na experimentálních zkušenostech testování bloků a posuzuje výsledky architektonické struktury radiových systémů. Zahrnuje úlohy měření systémů vysokofrekvenční a mikrovlnné radioelektroniky, optických komunikaci a EMC včetně vlivu přenosu v řetězci: anténa - volný prostor (skutečný)- anténa.

Course outlines:

Předmět má jen laboratoře

Exercises outline:

1. Měření generátoru hodinových a harmonických signálů
a. Parametry harmonických a hodinových signálů (kmitočtová stabilita, harmonické zkreslení, postranní
složky, fázový šum, frequency pushing, frequency pulling, jitter, ?)
b. Studium chování syntezátoru kmitočtu (charakteristiky fázového a kmitočtově-fázového detektoru, přenos
otevřené smyčky, ?)
2. Měření mezifrekvenčních zesilovačů a výkonových zesilovačů (dynamický rozsah, řízení zisku, charakteristiky
AGC, saturace, zkreslení, účinnost)
3. Studium metod kmitočtové konverze (směšovací tabulka, směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (IMR),
dynamický rozsah směšovače, ?)
4. Měření subsystémů pro A/D a D/A převod (parametry ADC a DAC, digitalizace mezifrekvenčního signálu a signálu
v základním pásmu, ?)
5. Měření na modulátorech a demodulátorech
a. Kmitočtová doména
b. Časová doména
c. Modulační doména
6. Měření rádiových přijímačů
a. Kmitočtová doména (selektivita, úroveň postranních příjmů, intermodulační odolnost, ?)
b. Parametry v časové doméně a chování přijímače
c. Modulační doména
7. Měření rádiových vysílačů
a. Spektrální analýza (výkonové spektrum, nežádoucí harmonické a neharmonické produkty, vyzařování do
sousedních kanálů, ?)
b. Parametry časové domény a chování vysílače v časové doméně
c. Modulační doména
8. Měření a modelování šíření vln uvnitř budovy pro systémy mobilních spojů
9. Použití proti softwarového nástroje pro návrh bezdrátových spojů a experimentální ověření
10. Testování vlivu antény v reálném prostředí přenosového řetězce TX/RX na jeho vlastnosti
11. Měření systémových parametrů mw pojítka, RFID, tělových identifikačních systémů
12. Měření statistik příjmu bezdrátových optických spojů a jejich sítí ve volném prostoru. Měření systémových
parametrů současných optických vláknových sítí
13. Měření rušivého elektromagnetického vyzařování RF systémů
14. Testování elektromagnetické imunity a stínění RF systémů

Literature:

Requirements:

Mathematics, theory of signals and systems, analog and digital circuits and basic blocks (bachelor level)

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/A8M37RML

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES2 RF and DSP Engineering PO 3


Page updated 24.2.2020 05:51:51, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)