Subject description - B6B16PRO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B6B16PRO Semestral project
Roles:  Extent of teaching:2s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících s studovaným oborem, která vypíší oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16PRO

Study targets:

Ověřit obhajitelnost tématu.

Content:

Student vypracuje písemnou zprávu v rozsahu cca 20 - 25 stran a odevzdá vytištěné do určeného termínu na sekretariát katedry K13116.

Course outlines:

V listopadu kontrolní den, v prvním týdnu zkouškového období prezentace projektu.

Exercises outline:

Literature:

Doporučené vedoucím projektu.

Requirements:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=648&Itemid=250

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 28.9.2020 17:51:53, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)