Subject description - B0B15PES

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B15PES Power Systems Operation
Roles:  Extent of teaching:2P+2S
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Course outlines:

1. Energetická legislativa
2. Způsoby provozování sítí vvn, vn, nn
3. Regulace napětí a odběru v distribučních soustavách
4. Kompenzované sítě vn
5. Odporníkové sítě vn
6. Kodex přenosové soustavy, provozování elektrárenských bloků
7. Podpůrné služby (principy, zálohy, certifikace)
8. Rozvoj, bezpečnost a kvalita provozu přenosové soustavy
9. Zařízení a standardy přenosové soustavy
10. Kodex distribuční soustavy, spolehlivost a kvalita dodávek
11. Provoz zdrojů připojených do distribuční soustavy
12. Rozptýlená výroba elektrické energie
13. Nové trendy v provozu soustav
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Pravidla provozování přenosové soustavy Pravidla provozování distribučních soustav Toman, P. a kol.: Provoz distribučních soustav. Praha: ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04935-8 www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)