Subject description - BD0M15VNZ

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD0M15VNZ High Voltage Testing
Roles:  Extent of teaching:14KP+6KL
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metrologickým systémem a zkušebními postupy v oblasti techniky vysokých napětí. Dále seznamuje s moderními diagnostickými metodami, které se aplikují v elektroenergetických systémech. Předmět také otevírá problematiku vyhodnocování a interpretace výsledků získaných při aplikaci diagnostických metod a vysokonapěťových zkoušek.

Course outlines:

1. Metrologický systém a zkušebnictví.
2. Zkušebny a laboratoře vysokých napětí.
3. Izolační systémy a jejich vlastnosti.
4. Stárnutí izolačních systémů, druhy el. namáhání a pochody při přeskoku a průrazu.
5. Napěťové zkoušky a jejich vyhodnocování.
6. Technická diagnostika, diagnostické systémy.
7. Diagnostika elektrických strojů točivých a netočivých.
8. Diagnostika kabelů.
9. Diagnostika svodičů přepětí a výkonových vypínačů.
10. Metody pro rozbory izolačních olejů.
11. Speciální neelektrické diagnostické metody.
12. Vyhodnocování a interpretace výsledků diagnostických metod.
13. Monitorovací systémy.
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982 Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000 Mentlík .V a kol.: Diagnostika elektrických zařízení, BEN, 2008 www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)