Subject description - BD1M15IAP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD1M15IAP Engineering Applications Extent of teaching:14+6c
Guarantors:  Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:Kyncl J. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13115 Credits:5 Semester:Z

Anotation:

Cílem předmětu je získat přehled o řešení základních matematických problémů vyskytujících se v technické praxi pomocí počítačových algebraických systémů.

Course outlines:

1. Analytická a numerická řešení technických úloh, příklady z elektrotechniky
2. Vlastní čísla a vektory matic, souvislost se stabilitou lin. dynamických systémů
3. Finitní a numerická řešení soustav lin. rovnic, příklady z elektrických obvodů, lineární transformace
4. Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných, přehled používaných metod
5. Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení
6. Přeurčení soustavy lin. rovnic, interpolace, regrese
7. Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady
8. Numerická kvadratura (příklad určení energie z časové závislosti výkonu, základní numer. metody řešení ODE)
9. Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi, jejich určující podmínky (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice
10. Slabá řešení PDE, Galerkinova metoda, použití FEM
11. Statistika a pravděpodobnost v technických úlohách
12. Výpočet spolehlivostí základních technických uspořádání
13. Vzájemné převody různých typů úloh, často používané proklady funkcí
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

DETTMAN, J. Matematické metody ve fyzice a technice. Praha: Academia, 1970, 355 s. JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3356-2. JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Integrální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3357-0. OLŠÁK, Petr. Úvod do algebry, zejména lineární. Vyd. 1. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-800-1037-751. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MKEEM2_2018 Electrical Power Engineering P 1
MKEEM1_2018 Electrical Drives P 1
MKEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrical Engineering P 1
MKEEM3_2018 Technological Systems P 1
MKEEM1_2016 Technological Systems P 1
MKEEM3_2016 Electrical Power Engineering P 1
MKEEM2_2016 Electrical Machines, Apparatus and Drives P 1


Page updated 16.10.2019 17:53:16, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)