Subject description - BD2B15UEL

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD2B15UEL Introduction to Electrical Engineering
Roles:  Extent of teaching:14+6L
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Course outlines:

1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky
2. Struktura elektroenergetického odvětví
3. Přenosové a rozvodné soustavy
4. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové
5. Obnovitelné zdroje elektrické energie
6. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
7. Základy světelné techniky a osvětlování
8. Stejnosměrné stroje
9. Střídavé stroje
10. Materiály v elektrotechnice 1
11. Materiály v elektrotechnice 2
12. Fotovoltaické zdroje a systémy
13. Elektrochemické zdroje
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>;. ISBN 978-0-470-41137-7. Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011 Mastný, P. a kol.: Obnovitelné zdroje elektrické energie, ČVUT, Praha, 2011 www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)