Subject description - B2M17MIO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2M17MIO Microwave Circuits
Roles:PV, V Extent of teaching:2P+2C
Department:13117 Language of teaching:CS
Guarantors:Polívka M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Hoffmann K., Hudec P., Polívka M. Credits:5
Tutors:Adler V., Hoffmann K., Hudec P., Polívka M. Semester:Z

Anotation:

Předmět je zaměřen na návrh planárních pasivních i aktivních mikrovlnných obvodů.

Study targets:

Získat znalosti z návrhu aktivních a pasivních mikrovlnných komponent a subobvodů.

Course outlines:

1. Planární a monolitické technologie
2. Vedení v planárních a monolitických strukturách
3. Vázaná vedení a směrový vazební člen
4. Hybridní členy - Langeho, dvoj a trojpříčkový hybridní člen, kruhový, de Ronde
5. Děliče výkonu pro stejný a různý dělicí poměr
6. Mikrovlnné planární rezonanční obvody a filtry
7. Definice zisků a stabilita mikrovlnných zesilovačů
8. Nízkošumové a výkonové zesilovače
9. Úzkopásmové a širokopásmové zesilovače
10. Parametry vf. nelineárních obvodů, šum, intermodulace, křížová modulace, komprese
11. Mikrovlnné diodové a tranzistorové oscilátory
12. Vf. a mikrovlnné detektory a směšovače
13. Diodové a tranzistorové násobiče kmitočtu, limitery
14. Mikrovlnné subsystémy komunikačních soustav

Exercises outline:

1. Seznámení s obvodovým simulátorem AWR Microwave Office
2. Projekt č. 1. Vázaná vedení, směrový vazební člen
3. Projekt č. 2. Hybridní členy
4. Projekt č. 3. Děliče výkonu
5. Projekt č. 4. Planární filtry I.
6. Projekt č. 5. Planární filtry II.
7. Práce na projektech
8. Projekt č. 6. Úzkopásmový zesilovač
9. Projekt č. 7. Nízkošumový zesilovač
10. Projekt č. 8. Tranzistorový oscilátor
11. Projekt č. 9. Diodový směšovač
12. Projekt č. 10. Násobič kmitočtu
13. Práce na projektech
14. Závěrečná kontrola projektů

Literature:

1. K. Hoffmann, Aktivní mikrovlnné obvody, skripta, ČVUT FEL, 2003.
2. D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
3. R. E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, 2nd ed., Wiley-IEEE Press, 2000.

Requirements:

Základní znalosti teorie elektromagnetického pole, teorie obvodů, přenosových vedení a vf techniky.

Webpage:

http://moodle.fel.cvut.cz

Keywords:

amplifier, coupled lines, directional coupler, frequency multiplier, microwave oscilator a mixer, power divider

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEK3_2016 Electronics V
MPEK4_2016 Media and Signal Processing V
MPEK2_2016 Radio and Optical Technology PV 1


Page updated 10.8.2020 12:51:48, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)