Subject description - B4B38PSI

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B38PSI Computer Networks Extent of teaching:2P+2L
Guarantors:Novák J. Roles:  Language of
teaching:
CS
Teachers:Holub J., Novák J. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13138 Credits:4 Semester:L

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu, ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

Course outlines:

1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
2. Metalické, optické a bezdrátové fyzické médium, vlastnosti, parametry
3. Entropie informačního zdroje, zdrojové kódování, kapacita komunikačního kanálu
4. Modely komunikačních kanálů (AWGN, BSC, ...), modulace, komunikace v rozprostřeném spektru
5. Typy datových přenosů, metody sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie
6. Metody řízení přístupu ke sdílenému médiu a jejich vlastnosti, adresace
7. ARQ metody, kódy pro detekci a opravy chyb
8. Utajování informace, symetrické a asymetrické šifry, distribuce klíčů, certifikáty, digitální podpis
9. Propojování distribuovaných systémů, směrování, metody řízení datového toku, QoS
10. Technologie LAN (IEEE802.3), spanning tree, VLAN, PoE
11. Technologie WLAN (IEEE802.11), DCF, PCF, virtuální odposlech
12. Protokolový zásobník TCP/IP, IP protokol, ARP, DHCP, ICMP, NAT, DNS
13. Transportní protokoly UDP, TCP, RTP, řízení datového toku, congestion control
14. Správa počítačových sítí, SNMP, RMON

Exercises outline:

1. Měření s číslicovým osciloskopem
2. Zabezpečení datových přenosů pomocí CRC
3. Metalické vedení
4. Optická vlákna
5. Bezdrátové sítě
Semestrální projekt zaměřený na praktickou implementaci síťových aplikací.

Literature:

Tanenbaum, A. S., Wethetral, D.J.: Computer Networks, Prentice Hall 2010, ISBN-13: 978-0132126953

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B38PSI

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 28.2.2020 15:51:33, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)