Subject description - B4M39PTV

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4M39PTV Spatial Design Extent of teaching:2P+2S
Guarantors:Too many persons Roles:PO Language of
teaching:
CS
Teachers:Karel M., Šafařík J. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13139 Credits:6 Semester:L

Anotation:

Content:

Koncepce předmětu vychází z dlouholetých profesních zkušeností sochařů Mariana Karla a Josefa Šafaříka. Ateliérová zadání jsou koncipována tak, aby u studenta rozvíjela prostorový a tvarový cit s ohledem na jeho oborové zaměření. Předmět si neklade za cíl vychovat sochaře nebo designéra, jeho hlavní náplní je u něj za pomoci důmyslných prostorových zadání a etud vzbudit zájem o tvar, hmotu a jejich prostorovou charakteristiku. Dalším aspektem, na který je zde kladen důraz, je ?snaha zvednout studenta od monitoru? a tvořit za pomocí elementárních technik jako je kresba a modelování tvořit spontánně. Student je zde konfrontován se základními kompozičními a formotvornými principy tvarové psychologie. Ty si zde ověřuje v důmyslných kompozičních zadáních. Co je formát? Jak ho chápat? Jak jej překročit?

Course outlines:

Předmět využívá zázemí sochařských a designérských dílen FA ČVUT. Průběh studia se dá rodělit do následujících etap:
1. Úvod do prostorově plastického studia (historie i současnost) ? seznámení studentů s koncepcí a strukturou atelieru, jeho náplní a požadavků, které na ně budou v průběhu semestru kladeny.
2. Zadání 1.úlohy studentům ze strany vedoucího atelieru. Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.
3. Zadání 2.úlohy studentům ze strany vedoucího atelieru. Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.
4. Zadání 3.úlohy studentům ze strany vedoucího atelieru. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení,?..)
5. Může být i individuální zadání s vazbou na semestrální zadání KPGI FEL spolupráce a participace na semestrálních úkolech studentů Designu FA ČVUT mezioborová spolupráce.

Exercises outline:

Literature:

1. Josef Hlaváček : Kompozice podle Rudolfa Arnheima ISBN: 8086039323 (brož) : bc
2. Gyorgy Kepes, S. Giedion, S. I. Hayakawa : Language of Vision : Courier Corporation, 1995 Počet stran: 228
3. Kulka Jiří: Psychologie umění ISBN: 9788024723297

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOI1_2016 Human-Computer Interaction PO 2
MPOI1_2018 Human-Computer Interaction PO 2


Page updated 18.10.2019 07:53:05, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)