Subject description - B4B36PDV

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B36PDV Parallel and Distributed Computing Extent of teaching:2P+2C
Guarantors:Jakob M. Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:Bošanský B., Jakob M. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13136 Credits:6 Semester:L

Anotation:

Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

Course outlines:

1. Platformy a modely pro paralelní programování.
2. Masivně paralelní architektury (GPU, Xeon Phi, atd.)
3. Principy návrhu paralelních algoritmů.
4. Programování se sdíleným paměťovým prostorem.
5. Programování s MPI.
6. Základní paralelní řadící algoritmy.
7. Základní paralelní maticové algoritmy.
8. Modely a architektury distribuovaných výpočtů.
9. Čas v distribuovaných systémech: fyzické a logické hodiny, kauzalita.
10. Problém atomického commitu, distribuované zajištění výlučného přístupu.
11. Detekce chyb a prevence uváznutí výpočtu, distribuované ukončení výpočtu.
12. Problém konsensu, dosažení distribuované shody.
13. Map-reduce výpočetní model a jeho implementace.
14. Rezerva.

Exercises outline:

Literature:

1. Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Second Edition, Addison Wesley, 2003.
2. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition), Prentice Hall of India, 2007.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI_BO_2018 Common courses P 4
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 4
BPOI3_2018 Software P 4
BPOI2_2018 Internet things P 4
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 4
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 4
BPOI_BO_2016 Common courses P 4
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 4
BPOI3_2016 Software P 4
BPOI2_2016 Internet things P 4


Page updated 28.1.2020 09:53:23, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)