Subject description - B3B04PSA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3B04PSA Academic Writing
Roles:P, V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:CS
Guarantors:Saláková D. Completion:KZ
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jirásková P., Lisá D., Pinková J., Saláková D. Semester:Z

Anotation:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Studenti se v předmětu seznámí s hlavními zásadami psaní odborných textů.

Study targets:

Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Content:

Předmět vede studenty ke zdokonalení jazykových dovedností v písemných projevech a seznamuje studenty s hlavními zásadami psaní odborných textů.

Course outlines:

1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik
2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze
3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik
4. Databáze
5. Citování
6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení
7. Rešerše dle zadání
8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost
9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení
výsledku), průpravná cvičení
10. Zpráva o experimentu dle zadání
11. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik
12. Článek
13. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Exercises outline:

1. Úvodní informace, práce na platformě moodle, struktura odborného textu, praktický nácvik
2. Návštěva knihovny ČVUT - exkurze
3. Zásady psaní rešerše, Úvod článku, praktický nácvik
4. Databáze
5. Citování
6. Citování - průpravná cvičení, praktický nácvik: autokorekční cvičení
7. Rešerše dle zadání
8. Odborný styl, praktický nácvik: stylistika + jazyková správnost
9. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení
výsledku), průpravná cvičení
10. Zpráva o experimentu dle zadání
11. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu, Diskuze, Závěr, praktický nácvik
12. Článek
13. Abstrakt, Kvalifikační práce - úskalí, tipy, konkrétní příklady, praktický nácvik
14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty, autokorekční cvičení

Literature:

Doporučená studijní literatura: JULÁKOVÁ, Eva. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-935-8. ALBERT, Tim. Winning the publications game: the smart way to write your paper and get it published. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2016]. ISBN 9781785230110. ČMEJRKOVÁ, Světla, Jindra SVĚTLÁ a František DANEŠ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Requirements:

Sepsání odborného textu. Aktivní účast na hodinách. Povoleny 2 absence.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B04PSA https://jazyky.fel.cvut.cz/

Keywords:

článek, rešerše, citování, odborný styl

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BPOES Common courses V
BPKYR_2016 Common courses P 1


Page updated 7.7.2020 17:51:47, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)