Subject description - B3B04PSA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3B04PSA Academic Writing Extent of teaching:0+2
Guarantors:Saláková D. Roles:P,V Language of
teaching:
CS
Teachers:Jirásková P., Lisá D., Saláková D. Completion:KZ
Responsible Department:13104 Credits:2 Semester:Z

Anotation:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Course outlines:

Exercises outline:

1. Úvodní informace, práce na platformě ?moodle?, sepsání krátkého textu dle zadání a jeho kontrola a rozbor
2. Psaní poznámek, rešerše, průpravná cvičení
3. Kritéria hodnocení odborných textů, příklady a nácvik
4. Rešerše dle zadání
5. Hodnocení rešerší
6. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení výsledku), průpravná cvičení
7. Zpráva o experimentu dle zadání
8. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu
9. Evaluace 2. výstupu (zpráva o experimentu), psaní článku, průpravná cvičení
10. Článek
11. Vzájemné hodnocení článků
12. Evaluace 3. výstupu, hodnocení bakalářské práce, průpravná cvičení
13. Hodnocení bakalářských prací
14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty

Literature:

Doporučená studijní literatura: Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. Geršlová, J.: Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional publishing, 2009. Zbíral, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací, Linde, Praha 2009.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses V
BPKYR_2016 Common courses P 1


Page updated 13.7.2018 17:49:23, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)