Subject description - B4BPROJ6

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4BPROJ6 Unassisted project Extent of teaching:0+2
Guarantors:  Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:Too many persons Completion:Z
Responsible Department:13000 Credits:6 Semester:

Anotation:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Další podrobnější informace o předmětu (včetně podmínek pro udělení zápočtu) najdete na webové stránce https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start .

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4bproj6/start

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI_BO_2018 Common courses P 5
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 5
BPOI3_2018 Software P 5
BPOI2_2018 Internet things P 5
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 5
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 5
BPOI_BO_2016 Common courses P 5
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 5
BPOI3_2016 Software P 5
BPOI2_2016 Internet things P 5


Page updated 17.1.2020 17:52:14, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)