Subject description - BE4MSVP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BE4MSVP Software or Research Project
Roles:P Extent of teaching:
Department:13000 Language of teaching:EN
Guarantors:  Completion:KZ
Lecturers:  Credits:6
Tutors:Pošík P., Sloup J., Ťakušová K. Semester:Z,L

Anotation:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele.V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: - Standardně není možné absolovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Poznámka: Student si předmět SVP zapisuje na katedře vedoucího práce. Pokud ta předmět nevypíše, pak na katedře 13139 (varianta A4M39SVP) Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz Bližší pokyny k zadání a vypracování projektu naleznete na stránkách katedry počítačové grafiky a interakce http://dcgi.felk.cvut.cz/cs/study/predmetprojekt. Projekt je v rámci předmětu obhajován.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39SVP

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MEOI7_2018 Artificial Intelligence P 3
MEOI9_2018 Data Science P 3
MEOI8_2018 Bioinformatics P 3
MEOI4_2018 Computer Engineering P 3
MEOI3_2018 Computer Graphics P 3
MEOI2_2018 Cyber Security P 3
MEOI1_2018 Human-Computer Interaction P 3
MEOI6_2018 Software Engineering P 3
MEOI5_2018 Computer Vision and Image Processing P 3
MEOI7_2016 Artificial Intelligence P 3
MEOI9_2016 Data Science P 3
MEOI8_2016 Bioinformatics P 3
MEOI4_2016 Computer Engineering P 3
MEOI3_2016 Computer Graphics P 3
MEOI2_2016 Cyber Security P 3
MEOI1_2016 Human-Computer Interaction P 3
MEOI6_2016 Software Engineering P 3
MEOI5_2016 Computer Vision and Image Processing P 3


Page updated 10.8.2020 12:51:48, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)