Subject description - BD1M16OZE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD1M16OZE Renewable Energy Sources
Roles:  Extent of teaching:14KP+6KS
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:L

Anotation:

V rámci předmětu je student seznámen s technologiemi jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, jejich ekonomickými aspekty, systémovými aspekty integrace OZE do soustavy ( technické i ekonomické ) a způsoby, jak tuto integraci zajistit.

Course outlines:

1. Úvod, klasifikace OZE, potenciál OZE vs. spotřeba PES, fosilní paliva a jejich životnost
2. Využívání OZE ve světě a jejich trendy vývoje
3. Systémové aspekty integrace OZE do ES, merit order effect
4. Ekonomická efektivnost OZE
5. Principy podpůrných schémat
6. Fotovoltaické elektrárny - technologie, ekonomické aspekty
7. Vodní elektrárny - technologie, ekonomické aspekty
8. Větrné elektrárny - technologie, ekonomické aspekty
9. Zařízení využívající biomasu (pevná paliva, bioplyn, biokapaliny, odpadní biomasa) - technologie, ekonomické aspekty
10. OZE pro výrobu tepla
11. OZE - biopaliva
12. Netradiční energetické zdroje
13. Akumulace elektrické energie a její role při integraci OZE do ES
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

SORENSEN, Bent. Renewable energy: physics, engineering, environmental impacts, economics & planning. 4th ed. Burlington, MA: Academic Press, c2011, xviii, 954 p. ISBN 0123750253. QUASCHNING, Volker. Obnovitelné zdroje energií. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 296 s. Stavitel. ISBN 9788024732503. DA ROSA, Aldo Vieira. Fundamentals of renewable energy processes. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2013, xxi, 884 s. ISBN 978-0-12-397219-4.

Requirements:

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester


Page updated 28.9.2020 17:51:53, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)