Subject description - B9M38TYP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B9M38TYP Team Project Extent of teaching:0p+6c
Guarantors:Roháč J. Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:KZ
Responsible Department:13138 Credits:6 Semester:L

Anotation:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Student si prakticky ověří postupy řízení projektu z pohledu "trojimperativu" a metodám nutných pro týmovou spolupráci. Přitom rozvine své schopnosti spolupracovat na řešení společného tvůrčího inženýrského úkolu v laboratoři. Jednotlivé úkoly jsou zadávány a dozorovány zkušenými odborníky s praxí v průmyslových či výzkumných projektech. Předmět podporuje kreativní myšlení studentů, rozvoj jejich tvořivosti a posiluje jejich schopnosti práce v týmu.

Content:

V rámci řešení projektů budou výsledky veřejně prezentovány a na závěr i obhajovány. Studentské týmy budou konzultovat své postupy s akademickým pracovníkem zodpovědným za odborné vedení konkrétního úkolu, ve většině případů se předpokládá, že se bude jednat o zadavatele tématu. Zároveň jim budou poskytnuty konzultace z pohledu vedení a řízení projektu. Kontrola řešení bude probíhat na základě odevzdávaných zpráv v půlce semestru a na jeho závěru, které současně budou doplněny o veřejné prezentace výsledků. Hodnocení řešení týmového projektu se bude skládat z hodnocení akademického pracovníka zodpovědného za odborné vedení konkrétního úkolu a sestavené komise, která se bude účastnit prezentací.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Podle zadání projektu

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPLAK_2016 Avionics P 2


Page updated 16.8.2018 17:49:25, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)