Subject description - B0M37TAV

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0M37TAV Technology of Audiovisual Production Extent of teaching:2P+2L
Guarantors:Klíma M. Roles:V Language of
teaching:
CS
Teachers:Bednář J., Bernas M., Klíma M., Rund F. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13137 Credits:4 Semester:L

Anotation:

Předmět poskytuje pokročilé znalosti o prvcích, subsystémech a systémech používaných v televizní a rozhlasové profesionální a poloprofesionální studiové technice, o technologii výroby a vysílání rozhlasového a televizního pořadu a ostatních částí multimediální techniky. Zabývá se technickými aspekty fotografie a zpracování fotografií. Shrnuje tedy všechny důležité aspekty technologie audiovizuální tvorby pro nejrůznější účely. Předmět volně navazuje na bakalářský předmět Základy studiové techniky a magisterské předměty Obrazová technika a Zvuková technika a detailněji rozpracovává problematiku techniky a technologie audiovizuální tvorby. Přednášky jsou doplněny o aktuální informace prezentované externími odborníky. Laboratorní cvičení probíhají převážně formou studentských projektů v malém školním audiovizuálním studiu a jsou doplněna exkurzemi.

Study targets:

Prohloubení znalostí principů, techniky a metod audiovizuální tvorby s ohledem na potřeby studentů FEL.

Course outlines:

1. Úvod, etapy zpracování zvukového díla, zvuk v AV díle (FR)
2. Základy fotografie, metody zpracování fotografií (MK)
3. Základy osvětlovací techniky, kolorimetrické aspekty, prvky fotografického studia, typy osvětlovacích zdrojů, (MK)
4. Digitalizace a zpracování filmů, digitální kinematografie (MB)
5. 360 deg. videa, virtuální a rozšířená realita (PV)
6. Režijní a postprodukční zpracování obrazu ve studiové technice, speciální obrazové efekty - VFX (MB )
7. 3D animace, systémy pro snímání pohybu - MOCAP (MB)
8. Mixáž a mastering zvukového díla (DB)
9. Elektronická hudba, syntéza hudebních signálů, lidský faktor v ovládání elektronických hudebních nástrojů. (DF)
10. Zvuk ve filmu, vícekanálový zvuk, Dolby Atmos (PR)
11. Zvuk pro 360 deg. videa a VR. (TO)
12. Hudební a zvukové efekty - algoritmy, použití. Střih zvukového záznamu. (FR)
13. Aktuální AV protokoly, studiové rozvody, zásady AV projekce. (KM)
14. Závěr, rezerva.

Exercises outline:

1. Úvod, podmínky zápočtu, zadání projektů, realizace audiovizuálního projektu, tvorba scénáře
2. Práce ve fotografickém ateliéru, základy osvětlování.
3. Příprava realizace live přenosu, odevzdání záměrů projektu
4. Realizace live přenosu, zpracování obrazu a zvuku v reálném čase.
5. Prezentace a odevzdání scénářů vlastních projektů, rozdělení do projektů.
6. Metody 3D animace, práce na systému MOCAP (Kladno)
7. Příprava natáčení projektů.
8. Natáčení projektů
9. Dotáčky, zpracování natočeného materiálu - střih, efekty, animace
10. Zpracování natočeného materiálu - kontrolní den
11. Zpracování natočeného materiálu - dokončení
12. Exkurze do zvukových studií (Soundsquare)
13. Odevzdání projektů, kontrolní projekce
14. Prezentace projektů, zápočet

Literature:

[1] Browne,S.: High Definition Postproduction, Editing and Delivery. Elsevier, 2007, ISBN-13: 978-0-240-80839-0
[2] Kerlow,I.: The Art of 3D Computer Animation and Effects,. Wiley, 2009, ISBN-13: 978-0470084908
[3] Schimmel, J.: Studiová a hudební elektronika. Brno VUT 2012, ISBN 978-80-214-4452-2
[4] Huber, D., M.: Modern Recording Techniques. 7 ed. Focal Press 2010
[5] Zölzer, U. (ed.): Digital Audio Effects. 2. Ed. Wiley, 2011

Requirements:

Předpokládá se základní znalost problematiky audiovizuální techniky a základní orientace v problematice zpracování audiovizuálního signálu.

Webpage:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M37TAV

Keywords:

Studio technology, video signal processing, audio signal processing

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEK4_2016 Media and Signal Processing V


Page updated 28.2.2020 05:51:51, semester: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)