Subject description - BEAM31BSG

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BEAM31BSG Biological signals Extent of teaching:2P+2L
Guarantors:Čmejla R. Roles:P Language of
teaching:
EN
Teachers:Čmejla R. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13131 Credits:6 Semester:L

Anotation:

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M31BSG

Study targets:

Cílem studia je získání teoretických i praktických znalostí o biologických signálech; jejich genezi, snímání, analýze a zpracování.

Course outlines:

1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry
2. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů
3. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy
4. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa
5. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace
6. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV
7. Plicní funkce
8. Elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram
9. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty
10. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály
11. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG, polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů
12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie
13. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Měření doby reakce
2. Měření rychlosti šíření elektrického vzruchu
3. EMG
4. EKG
5. Potlačení rušení a artefaktů
6. FKG, PPG, detekce vln, HRV
7. Plicní funkce
8. EGG
9. EEG
10. Filtrace, korelace, spektra
11. EOG
12. Kódovací strategie
13. Hlas a řeč, F0, formanty, fonetogram
14. Zápočet

Literature:

1. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995
2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006
3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004
4. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994
5. Zpracování biologických signálů - návody k laboratorním úlohám (dokumenty v pdf jsou dostupné v učebně)

Requirements:

Odevzdání semestrální práce na téma Zpracování biologických signálů v Matlabu

Keywords:

Biologické signály

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MEBIO_2018 Common courses P 2


Page updated 9.12.2019 17:52:19, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)