Subject description - BEAM02FPT

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy Extent of teaching:2P+2L
Guarantors:  Roles:PV,V Language of
teaching:
EN
Teachers:  Completion:Z,ZK
Responsible Department:13102 Credits:6 Semester:

Anotation:

V rámci tohoto předmětu se studenti v prvních sedmi přednáškách seznámí s problematikou civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor je věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Dále jsou probírány pokročilé neurorehabilitační metody, zejména metody transkraniální stimulace mozku (repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku - rTMS, transkraniální elektrická stimulace mozku - tDCS a elektrokonvulzivní terapie - ECT) Ve druhé polovině semestru je věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii (např. RTG, protonová terapie, radioterapie atd.).

Content:

V prvních sedmi přednáškách bude probírána problematika civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor bude věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Ve druhé polovině semestru bude věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii.

Course outlines:

1. Úvod, využití elektromagnetického pole ve fyzikální terapii.
2. Fyzikální terapie ? základní mechanismy účinku, indikace a kontraindikace.
3. Elektroterapie nf proudy.
4. Elektroterapie vf proudy a vf ohřev ve fyzioterapii.
5. Fototerapie.
6. Mechanoterapie, léčebný ultrazvuk.
7. Nové metody v léčebné rehabilitaci a protetika, motory ve zdravotnictví.
8. Využití ionizujícího EM záření v lékařské diagnostice a terapii.
9. Radioterapie.
10. Protonová terapie.
11. Výpočetní systémy pro plánování radioterapie.
12. Radioterapeutické simulátory.
13. RTG a kobaltové ozařovače.
14. Kombinace radioterapie s chemoterapií, imunoterapií a hypertermií.

Exercises outline:

Literature:

[1] Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie ? Manuál a algoritmy. Grada. 2009.
[2] Watson, T.: Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials). Churchill Livingstone, Elsevier. 2008.
[3] Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Requirements:

Studenti během semestru vypracovávají domácí úkoly a absolvují průběžné písemné testy. Zkoušku skládají písemnou i ústní formou.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MEBIO_2018 Common courses PV 1
MEBIO_2018 Common courses V 1


Page updated 6.12.2019 17:52:32, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)