Subject description - B2B15UELA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2B15UELA Introduction to Electrical Engineering
Roles:P Extent of teaching:2P+1L
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Hrzina P., Müller Z. Completion:KZ
Lecturers:Hrzina P., Müller Z. Credits:4
Tutors:Bálský M., Hrzina P., Kněnický M., Müller Z. Semester:Z

Anotation:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Course outlines:

1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky
2. Materiály v elektrotechnice 1
3. Materiály v elektrotechnice 2
4. Stejnosměrné stroje
5. Střídavé stroje
6. Elektrochemické zdroje
7. Základy světelné techniky a osvětlování
8. Struktura elektroenergetického odvětví
9. Přenosové a rozvodné soustavy
10. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
11. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové
12. Obnovitelné zdroje elektrické energie
13. Fotovoltaické zdroje a systémy
14. Klasifikovaný zápočet

Exercises outline:

1. Úvod do elektrotechniky, základní orientace v dokumentaci.
2. Materiálová měření a ukázky technologií
3. Elektrická měření a ukázky technologií
4. Laboratoře VN a školní elektrárna
5. Světlo a teplo
6. Obnovitelné zdroje

Literature:

Vzhledem k značné šíři záběru předmětu není studentům doporučována konkrétní literatura. Přednášející během přednášek a studenti sami (formou diskusí MOODLE) vyhledávají relevantní články, videa a informace. Všechny doplňující informace k předmětu jsou dostupné na: https://moodle.fel.cvut.cz/

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a složení závěrečného testu (písemná práce), která slouží ke klasifikaci zápočtu.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2018 Common courses P 1
BPBIO_2018 Common courses P 1


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)