Průchod: Electronic Systems, Plán: Electronics - Electronic Systems- structured studies

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
Summary of Programs Electrical Engineering and Informatics | Block summary of programs | Branch of this plan

Master programme - Electronics

Study plan: Electronics - Electronic Systems- structured studies
Recommended completion: Electronic Systems

1. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
S   Economics of Management         4      
S   Choice of subject in compulsory area         3      
T   Tělesná výchova pro navazující mgr. studium         1      
F   Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)         3      


2. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
S   Choice of subject in compulsory area         4      
T   Tělesná výchova pro navazující mgr. studium         1      
F   Team project, magister's         0      


3. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
Z   Individual project         5      
S   Choice of subject in compulsory area         11      


4. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
Z   Diploma theses         30      


Page updated 20.8.2019 11:52:38, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)