Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

CTU in Prague

Průchod: Softwarové inženýrství, Plán: Softwarové inženýrství

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
Summary of Programs Software Engineering and Management | Block summary of programs | Branch of this plan

Bachelor programme - Software Engineering

Study plan: Softwarové inženýrství
Recommended completion: Softwarové inženýrství

3. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
F   Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)       3      


4. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
S   Choice of subject in compulsory branch       8      
F   Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)       3      


5. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
S   Choice of subject in compulsory branch       8      
F   Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)       3      


6. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
Z   Bachelor's theses       11      
F   Celofakultní nabídka (všechny vypsané předměty)       11      


Page updated 19.2.2018 17:48:54, semester: Z,L/2017-8, Z/2018-9, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Responsible person: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.