Průchod: Branch Internet of Things - Passage through study, Plán: Open Informatics - Internet of Things 2016

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
Summary of Programs Open Informatics | Block summary of programs | Branch of this plan

Bachelor programme - Internet things

Study plan: Open Informatics - Internet of Things 2016
Recommended completion: Branch Internet of Things - Passage through study

1. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
P B4B01DMA Discrete Mathenatics 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Habala P. Habala P. 13101
P B0B01LAG Linear Algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 8 Velebil J. Velebil J. 13101
P B4B33RPH Solving Problems and other Games 2P+3C CS KZ Z 6 Svoboda T. Pošík P., Svoboda T. 13133
P B0B36PRP Procedural Programming 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Faigl J. Faigl J. 13136
V   Elective subjects         5      


2. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
P B0B01LGR Logic anad Graphs 3P+2S CS Z,ZK Z,L 5 Demlová M. Dostál M. 13101
P B0B01MA1 Mathematical Analysis 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
P B4B35APO Computer Architectures 2P+2L CS Z,ZK L 6 Píša P., Šusta R. Štepanovský M., Šusta R. 13135
P B0B36PJV Programming in Java 2P+3C CS Z,ZK L 6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
P B4B38PSI Computer Networks 2P+2L CS Z,ZK L 4 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
V   Elective subjects         2      


3. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
P B0B01MA2 Mathematical Analysis 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 7 Tišer J. Hájek P. 13101
P B0B01PST Probability and Statistics 4P+2S   Z,ZK Z,L 7 Navara M. Navara M. 13101
P B4B33ALG Algorithms 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M., Průša D. 13133
P B4B35OSY Operating Systems 2P+2C CS Z,ZK Z 4 Sojka M. Sojka M., Štěpán P. 13135
PO B4B17EAM Electromagnetism 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Škvor Z. Hazdra P., Škvor Z. 13117


4. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
P B0B36DBS Database Systems 2P+2C CS Z,ZK L 6   Svoboda M. 13136
P B4B36PDV Parallel and Distributed Computing 2P+2C CS Z,ZK L 6 Jakob M. Bošanský B., Jakob M. 13136
PO B4B32PKS Computer and Communication Networks 2+2c CS Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T. 13132
PO B0B35LSP Logic systems and processors 3P+2L CS Z,ZK Z,L 6 Šusta R. Šusta R. 13135
V   Elective subjects         6      


5. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
P B4BPROJ6 Unassisted project 0+2 CS Z   6   Jelínek I., Pošík P., Sloup J., Svoboda T., Ťakušová K. 13000
P B0B33OPT Optimization 4P+2C CS Z,ZK Z,L 7 Werner T. Kúkelová Z., Werner T. 13133
PO B4B35PSR Real -Time Systems Programming 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Sojka M. Sojka M. 13135
PO B4B38NVS Embedded Systems Design 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J. Fischer J., Petrucha V. 13138
V   Elective subjects         5      


6. semester
Role Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Cred. Guarantors Teachers Dept.
P BBAP20 Bachelor thesis 0+12 CS Z L,Z 20     13000
V   Elective subjects         10      


Page updated 16.9.2019 17:53:16, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)