Group of Subjects - 2015_MEKPV3 - Compulsory subjects of the programme

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | C | D | E | I | N | P
Group: Compulsory subjects of the programme
Min. credits: 30   Max. credits: 30   Min. subjects: 6 Role: PV - Compulsory Elective Modules
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.
B2M31CZS Digital Signal processing 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Sovka P. Sovka P. 13131
B2M34ZET Custom Electronics Design 2P+2L CS KZ Z 1,3 5 Záhlava V. Záhlava V. 13134
B2M34EZS Electronic Security Systems 2P+2C CS Z,ZK Z 1,3 5 Husák M. Bouřa A., Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
B2M34PIO Planar integrated optics 2P+2C CS Z,ZK Z 1,3 5 Jeřábek V., Prajzler V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
B2M17CAD CAD in HF Technique 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Škvor Z. Hazdra P., Polívka M., Škvor Z. 13117
B2M31DSP Advanced DSP methods 2P+2C CS Z,ZK Z 2 6 Sovka P. Sovka P. 13131
B2M31ZAS Analog Signal Processing 2P+2S CS Z,ZK L 2 5 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J. Voves J. 13134
B2M34VKE Power Electronics 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Hazdra P. Hazdra P., Popelka S., Záhlava V. 13134
B3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L CS Z,ZK L 2 7 Šmíd R. Šmíd R. 13138
B2M31AED Eperimental Data Analysis 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Rusz J. Rusz J. 13131
B2M31IAS Implementation of analog systems 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Bortel R. Dobeš J., Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131


Page updated 20.9.2019 17:53:13, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)