Group of Subjects - 2015_MEKEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B | C | D | I | Q | R | W
Group: Compulsory subjects of the branch
Min. credits: 45   Max. credits: 45   Min. subjects: 9 Role: PO - Compulsory Modules of Specialization
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.
BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication 2+2l EN Z,ZK Z 1 5 Šimák B. Šimák B., Šusta M., Zahradník P. 13132
BE2M32DSV Distributed Computing 2+2c EN Z,ZK Z 1 5     13132
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Mazánek M. Mazánek M. 13117
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 2 5 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Kocur Z., Vojtěch L. 13132
BE2M37KDK Coding in digital communications 3P+1C EN Z,ZK L 2 5 Sýkora J. Sýkora J. 13137
BE2M32IBE Information Security 2+2c EN Z,ZK Z 3 5 Vaněk T. Bešťák R., Vaněk T. 13132
BE2M32THO Queueing Theory 3+1l EN Z,ZK Z 3 5 Hampl P. Hampl P. 13132
BE0M33BDT Big Data Technologies 2P+1C EN Z,ZK Z 3 4 Paščenko P., Sušický M. Paščenko P., Sušický M. 13136
BE2M37RNV Radio Navigation 2P+2C EN Z,ZK Z 3 5 Kovář P. Kovář P. 13137


Page updated 13.9.2019 17:52:52, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)