Subject description - AD0M16MPS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
AD0M16MPS Psychology
Roles:V Extent of teaching:14+6s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

Study targets:

Students will be introduced to importance of psychology in practice of management and human resources. Focus will be on the role of manager´s personality, attitudes, behaviors and communication in creating impact on his team. Theories of personality, intelligence, motivation and emotions will be presented as well as current methods of assessment. Approaches to building engagement and facilitating development will be discussed (coaching, empowerment, delegation, situational leadership). Selected techniques will be practiced during exercises (active listening, feedback, asertive request etc.). The knowledge and skills acquired are applicable in the workplace as well as in daily life.

Content:

Psychology of personality, psychology of work and organization. Psychology in human resources management. The manager, his role and competencies. Motivation and engagement. Skills development. Communication and conflict resolution. Work group and team, conducting meetings. Time management and delegation. Dealing with stress and emotions. Company culture and organizational change.

Course outlines:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Exercises outline:

semináře 1 - 7: Manažerská komunikace. Dotazníky, testy, situace, procvičení, diskuse semináře 8 - 14: Prezentace studentů a diskuse nad prezentovanými tématy

Literature:

1. LEVY, P. E.: Industrial Organizational Psychology. New York, Worth Publishers 2013
2. BALZAC, S. R.: Organizational Psychology for Managers. New York, Springer 2014

Requirements:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/manazerska-psychologie

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MKKME1 Wireless Communication V 4
MKKME5 Systems of Communication V 4
MKKME4 Networks of Electronic Communication V 4
MKKME3 Electronics V 4
MKKME2 Multimedia Technology V 4
MKKYR1 Robotics V
MKKYR4 Aerospace Systems V
MKKYR3 Systems and Control V
MKKYR2 Sensors and Instrumentation V
MKEEM1 Technological Systems V 3
MKEEM3 Electrical Power Engineering V 3
MKEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V 3
MKOI1 Artificial Intelligence V 1
MKOI5 Software Engineering V 1
MKOI4 Computer Graphics and Interaction V 1
MKOI3 Computer Vision and Image Processing V 1
MKOI2 Computer Engineering V 1
MKEEM4 Economy and Management of Power Engineering V 3
MKEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V 3


Page updated 11.8.2020 05:51:53, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)