Subject description - A0M16MPS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0M16MPS Psychology
Roles:V Extent of teaching:2+2s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:4
Tutors:  Semester:Z,L

Anotation:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena.

Course outlines:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Exercises outline:

semináře 1 - 7: Manažerská komunikace. Dotazníky, testy, situace, procvičení, diskuse semináře 8 - 14: Prezentace studentů a diskuse nad prezentovanými tématy

Literature:

1. LEVY, P. E.: Industrial Organizational Psychology. New York, Worth Publishers 2013
2. BALZAC, S. R.: Organizational Psychology for Managers. New York, Springer 2014

Requirements:

Atestace probíhá formou závěrečného písemného testu, kterým jsou ověřeny znalosti získané studiem předmětu. Závěrečný písemný test je povinný pro všechny posluchače kurzu. Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů. Závěrečný test: až 70 bodů (jedná se o test, který byl zmíněn výše). Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. V případě individuální žádosti a na základě rozhodnutí vyučujícího může být test doplněn / nahrazen ústní zkouškou. Paper: až 30 bodů. Paper v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia na přednášce či semináři. Prezentace: až 20 bodů. Prezentaci přednesou studenti během seminářů. Téma si zvolí přiměřeně studované problematice, nebo požádají pedagoga o zadání, či korekci tématu. Studenti mohou prezentovat individuálně, nebo v týmech po 2, či po 3. Očekávaná délka prezentací je 15 - 30 minut. K dispozici je projekční technika místnosti. Pro posluchače čtyřkreditového kurzu je prezentace povinnou studijní aktivitou.

Webpage:

prezentace elektronicky jsou na Moodle https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2881#section-0

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPBIO1 Biomedical Informatics V
MPBIO2 Biomedical Engineering V
MPKME1 Wireless Communication V 4
MPKME5 Systems of Communication V 4
MPKME4 Networks of Electronic Communication V 4
MPKME3 Electronics V 4
MPKME2 Multimedia Technology V 4
MPKYR1 Robotics V
MPKYR4 Aerospace Systems V
MPKYR3 Systems and Control V
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering V
MPEEM5 Economy and Management of Electrical Engineering V
MPOI1 Artificial Intelligence V 1
MPOI5NEW Software Engineering V 1
MPOI4NEW Computer Graphics and Interaction V 1
MPOI5 Software Engineering V 1
MPOI4 Computer Graphics and Interaction V 1
MPOI3 Computer Vision and Image Processing V 1
MPOI2 Computer Engineering V 1
MEOI1 Artificial Intelligence V
MEOI5NEW Software Engineering V
MEOI5 Software Engineering V
MEOI4 Computer Graphics and Interaction V
MEOI3 Computer Vision and Image Processing V
MEOI2 Computer Engineering V
MPEEM1 Technological Systems V 3
MPEEM3 Electrical Power Engineering V 3
MPEEM2 Electrical Machines, Apparatus and Drives V 3


Page updated 21.9.2020 12:52:09, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)