Subject description - A1M16DES

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A1M16DES Power Transport Systems
Roles:PO, V Extent of teaching:2+2s
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:5
Tutors:  Semester:Z

Anotation:

Economical aspects of energy transport. Electricity transportation through lines. Heat, gas and oil lines. There are ment also universal transport systems as railway, roads and ships with considering of energy transport. After technical introduction it is dealt with problems of economical design of transport lines and economical operation

Study targets:

Naučit se dimenzovat základní technické parametry dopravního systému z ekonomického hlediska, např. hospodárný průřez vedení, instalovaný výkon transformátoru, kompenzační výkon, světlost trubky teplovodu, tloušťku tepelné izolace teplovodu, světlost trubky plynovodu. Umět vypočítat měrné dopravní náklady.

Content:

Předmět je určen především pro studenty oboru ekonomiky a řízení elektrotechniky a energetiky se zaměřením na energetiku. Zabývá se ekonomikou dopravců energie, především pak provozovatelů energetických sítí s důrazem na dopravu elektrické energie. Studenti hodlající absolvovat tento předmět, by měli mít základní povědomí o elektrotechnice, mechanice a termodynamice.

Course outlines:

1. Transport systems of electricity, heat, gas, oil and coal
2. Electrical parameters of lines, a calculation of DC lines
3. Line with decrasing cross-section and general node theory for calculation of circle grids
4. AC lines of LV, HV, VHV
5. Transmition stability
6. Appreciation of electricity losses, marginal cost
7. Economical cross-section of electrical line
6. Conditions of design of electrical line cross-section
8. Optimization of operation and design of transformer station
9. Economical compensation of reactive power
10. Central heating system
11. Optimization of thickness of heat pipe insulation
12. Pipe system for transport of gas and oil
13. Unit transport cost of railway, automobile and ship sort of energy transport
14. Electric station, shortages and overvoltages

Exercises outline:

1. Simple DC lines
2. DC line with supply from the both sides, solving of the furcate line
3. Solving of the complicated embosomed grid
4. AC line of LV, HV a VHV, Breitfeld's method
5. Formula of the electricity marginal cost, economical cross-section
6. Business in distribution electricity sector
7. Economical capacity of new transformer stations
8. Economical compensation of reactive power
9. MAXITEST
10. Optimal dimension of the pipe inside diameter for heating supply lines
11. Optimal design of the heat isolation of heating supply line
12. Technical and economical data of gas supply line
13. Data of the oil and coal supply line
14. Railway, road, ship and conveyor-elevator-telpher transport cost of fuel

Literature:

1. March W.D.: Economics of Electric Utility Power Generation. Oxford University Press, Oxford 1980.
2. Fardo W. S., Patrick D. R.: Electrical Distribution Systems. Prentice Hall, 1999.
3. Vanek F., Albright L. D.: Energy Systems Engineering. McGraw-Hill, 2008.

Requirements:

Základy elektrotechniky, elektrické stroje a přístroje, mechanika a termodynamika, ekonomika podnikání. https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy

Keywords:

hospodárná proudová hustota, marginální náklady, měrné dopravní náklady, poměrná anuita, účiník, ztráty na vedení, ztráty v transformátoru, roční doba využití maxima, roční doba plných ztrát, tepelná vodivost (odpor), hydraulické ztráty v potrubí kruhového průřezu, atd. viz rejstřík na https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/dopravni-energeticke-systemy/cviceni/rejstrikDES.pdf

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPIB Common courses V
MPKME1 Wireless Communication V 1
MPKME5 Systems of Communication V 1
MPKME4 Networks of Electronic Communication V 1
MPKME3 Electronics V 1
MPKME2 Multimedia Technology V 1
MPEEM4 Economy and Management of Power Engineering PO 1
MPKYR4 Aerospace Systems V 1
MPKYR1 Robotics V 1
MPKYR3 Systems and Control V 1
MPKYR2 Sensors and Instrumentation V 1


Page updated 11.8.2020 17:51:51, semester: Z,L/2020-1, L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)