Subject description - A7B16PRO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A7B16PRO Semestral project Extent of teaching:2s
Guarantors:  Roles:P Language of
teaching:
CS
Teachers:  Completion:KZ
Responsible Department:13116 Credits:6 Semester:Z

Anotation:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících s studovaným oborem, která vypíší oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16PRO

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/semestralni-projekt

Webpage:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/semestralni-projekt

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BMI(ECTS) Manager Informatics P 5
BPSTMWM Web and Multimedia P 5
BPSTMSI Software Engineering P 5
BPSTMMI Manager Informatics P 5
BPSTMIS Intelligent Systems P 5
BPSTM_BO Common courses P 5
BWM(ECTS) Web and Multimedia P 5
BIS(ECTS) Intelligent Systems P 5
BSI(ECTS) Software Engineering P 5


Page updated 17.1.2020 17:52:14, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)