Subject description - ABAP9

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
ABAP9 Bachelor thesis
Roles:P Extent of teaching:28s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:9
Tutors:  Semester:L

Anotation:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Webpage:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/bakalarska-prace

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses P 6
BEOES Open Electronic Systems P 6


Page updated 27.11.2020 21:14:51, semester: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)