Subject description - B1M15ELS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1M15ELS Electrical Light Extent of teaching:2P+2L
Guarantors:  Roles:PO,PV Language of
teaching:
CS
Teachers:Žák P. Completion:Z,ZK
Responsible Department:13115 Credits:5 Semester:L

Anotation:

Obsahem předmětu jsou seznámit studenty s teoretickými a praktickými principy řešení osvětlovacích soustav ve vnitřních i venkovních prostorech při respektování nejen potřebného zrakového výkonu, ale i aspektů hygienických a bezpečnostních a současně i s důrazem na energetickou účinnost řešení.

Course outlines:

1. Optické záření. Vizuální a mimovizuální účinky záření. Světelné technické veličiny.
2. Světelné pole, světelný vektor a skalární integrální charakteristiky.
3. Měření integrálních charakteristik světelného pole.
4. Výpočet integrálních charakteristik v poli svítidel různého typu.
5. Výpočet rozložení světelných toků v osvětlovaném prostoru.
6. Mnohonásobné odrazy ve vnitřních prostorech.
7. Základy kolorimetrie.
8. Tendence ve vývoji světelných zdrojů.
9. Tendence ve vývoji svítidel.
10. Osvětlovací soustavy, typy, ovládání a řízení.
11. Hodnocení účinnosti a energetické náročnosti osvětlení.
12. Osvětlovací soustavy ve vnitřních prostorech.
13. Osvětlovací soustavy ve venkovních prostorech.
14. Rezerva.

Exercises outline:

Literature:

Habel, J.: Osvětlování. Učební text ČVUT Praha 1998. Habel, J., Žák, P.: Elektrické světlo. Učební text ČVUT FEL Praha 2011. Habel, J. a kol.: Elektrické světlo. Příklady. Učební text ČVUT FEL Praha 2011. Habel, J., Žák, P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public Praha 2013. ISBN 978-80-86534-21-3. www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webpage:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM1_2018 Electrical Drives PV 2
MPEEM3_2018 Technological Systems PV 2
MPEEM2_2018 Electrical Power Engineering PV 2
MPEEM3_2016 Electrical Power Engineering PO 2


Page updated 20.9.2019 17:53:13, semester: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)